Nhảy tới nội dung

Team

Giới thiệu

Team cho phép bạn kiểm soát quyền truy nhập vào các kịch bản và dữ liệu Connections. Bạn có thể chỉ định người dùng quyền truy cập vào các kịch bản và dữ liệu của bạn thông qua giao diện Team.

Các mục sau đây người dùng được phép truy cập:

  • Flows
  • Runs
  • Connections

Hướng dẫn

Bạn có thể mời người dùng bằng cách vào Menu Team → chọn Invite → nhập email ( là tài khoản của người dùng đã đăng ký AhaMake) sau đó bấm Invite

Người dùng sẽ nhận được email mời → Bấm View Invitation trên mail để chuyển qua giao diện AhaMake.

Sau đó bấm Approve là xong

Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản mà mình có quyền truy cập bằng cách bấm vào Target Project bên góc phải.

Bạn bấm vào biểu tượng cây bút để cài đặt quyền truy cập của người dùng với hai tuỳ chọn là: Chỉnh sửa (Editor) và Chỉ xem (Viewer).

Sau đó chọn những thư mục mà bạn muốn người dùng có quyền truy cập.