Skip to main content

Overview

Mỗi lần bạn thêm một step vào quy trình (flow), bạn chọn một Block để thể hiện bước này..

Có 3 loại Block mà bạn có thể sử dụng để thêm vào các step như sau:

Loại BlockMiêu tảVí dụ
AppThực hiện một hành động trên ứng dụng của bên thứ 3Gửi tin nhắn đến Gmail
Flow ControlKiểm soát logic của bước tiếp theo trong flowKiểm tra điều kiện rẽ nhánh
HelperThực hiện một hoạt động nâng cao mà không cần viết mãPhân tích cú pháp tệp CSV thành một mảng

Bạn có thể tìm thấy tất cả các phần trong Apps, Helpers và Flow Controls.

Apps