Nhảy tới nội dung

YouTube

Trigger Youtube sẽ tự động chạy khi có một video mới được tải lên kênh, nó cho phép bạn lấy được tất cả thông tin về video bao gồm: Tiều đề, mô tả, ngày, liên kết dẫn đến video,...

Để kết nối với kênh Youtube bạn cần có ID kênh bằng cách truy cập vào đây và chọn Copy đoạn mã ở phần Channel ID

Quay lại AhaMake để tạo Trigger Youtube

Chọn Trigger là “New Video In Channel” và nhập ID kênh vào

Ngoài ra bạn cũng có thể nhập liên kết dẫn tới kênh Youtube hoặc tên kênh (ví dụ: @AhaChat)


Triggers

New Video In Channel


Actions

Chưa hỗ trợ