Nhảy tới nội dung

Code

Tổng quan

Block Code là nơi bạn có thể viết mã tùy chỉnh của mình. Nó hỗ trợ tối đa hóa tính linh hoạt khi bạn có thể viết mã để đạt được những điều bạn không thể so với các thành phần được tạo sẵn trước.

Phần này hiện hỗ trợ viết mã trong Node.js, bạn cũng có thể mang các npm package yêu thích của mình bằng cách nhấp vào nút toàn màn hình và Add npm package.

Mã được thực thi trong một môi trường biệt lập và không có quyền truy cập vào tài nguyên máy bên ngoài môi trường này.

Đây là giao diện của block Code khi bạn thêm nó vào Flow của mình

Trường hợp sử dụng

Bạn có thể làm hầu hết mọi thứ bạn làm với code thông thường. Chẳng hạn:

  • Sử dụng một package để xử lý tệp CSV và phân tích cú pháp tệp đó dưới dạng mảng JSON.
  • Định dạng lại đầu ra từ các step trước sang một định dạng khác mà các step sau có thể sử dụng.
  • Lọc kết quả đầu ra từ các step trước theo tiêu chí tùy chỉnh.

Hướng dẫn

Bạn có thể cấu hình cho block Code như sau:

Tham số (Parameters)

Để sử dụng kết quả đầu ra từ các step trước trong mã của bạn, bạn phải gán chúng qua đầu vào Tham số (Parameters).

Thông số là các cặp khóa/giá trị (key/value). Sử dụng input.key để truy cập bất kỳ đầu vào nào trong mã của bạn.

Ví dụ ảnh dưới ta sử dụng message dưới dạng key và value là nội dung đầu ra của step trước, bạn có thể truy cập tham số này trong mã của mình.

Xem Code chế độ Fullscreen

Bạn có thể chuyển đến chế độ toàn màn hình để thêm các gói npm và có trải nghiệm mã hóa và kiểm tra tốt hơn bằng cách nhấp vào nút Fullscreen.