Nhảy tới nội dung

Text Helper

Tổng quan

Việc xử lý văn bản trong quy trình tự động hóa cũng rất cần thiết đối với mỗi bước kết nối nhằm đảm bảo thông tin truyền đi được chuẩn xác nhất. Text Helper sẽ giúp bạn dễ dàng ghép nối, bóc tách, thay thế văn bản để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Text Helper cung cấp cho chúng ta rất nhiều Actions để xử lý những vấn đề liên quan đến văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng Actions một để hiểu thêm về nó.

Concatenate

Dùng để ghép nối 2 hoặc nhiều đoạn văn bản với nhau để xuất ra văn bản mới dài hơn.

Bạn chỉ cần bấm +Add Item để thêm đoạn văn bản vào sau đó chọn ký tự ngắn cách giữa mỗi đoạn văn bản

Kết quả bạn sẽ nhận được một result mới với đoạn văn bản đã ghép nối.

Replace

Dùng để thay thế 1 đoạn văn bản trong câu với một đoạn văn bản khác

Nhập các thông tin sau:

(1) Nội dung gốc

(2) Đoạn văn bản cần thay thế

(3) Đoạn văn bản mới

(4) Nội dung mới sau khi thay đổi

Split

Dùng để tách một nội dung ra thành nhiều đoạn văn bản và được chia bằng dấu phân cách (chấm, phẩy, gạch ngang…)

Xem hình minh họa

Find

Dùng để tìm kiếm 1 chuỗi ký tự trong một nội dung hoặc một đoạn văn bản

Trả lại kết quả là chuỗi tìm kiếm hoặc báo null nếu không tìm thấy


Triggers

Không hỗ trợ


Actions

Concatenate

Replace

Split

Find