Nhảy tới nội dung

Zoom

Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Create Zoom Meeting

Create Zoom Meeting Registrant


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ZOOM

Với tích hợp Zoom trong AhaMake, bạn có thể tạo cuộc họp trực tuyến, tạo và xác nhận người dùng đăng ký trước vào một cuộc họp trong tài khoản Zoom của mình.

Để bắt đầu với ứng dụng Zoom, hãy tạo một tài khoản tại zoom.us/signup.

1. Tạo Ứng dụng để để lấy thông tin kết nối với AhaMake

Bạn có thể tạo ứng dụng của riêng mình và kết nối với AhaMake bằng cách sử dụng các giá trị Client ID & Client Secret từ ứng dụng.

Đi tới marketplace.zoom.us và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào DevelopBuild App → Bấm Create trong phần OAuth

Nhập tên ứng dụng của bạn, chọn User-managed app . Tắt tùy chọn xuất bản ứng dụng lên trên Zoom App Marketplace → Và bấm vào nút Create

Nhập liên kết sau vào phần Redirect URL for OAuth

https://app.ahamake.com/redirect

Bổ sung thêm hai liên kết sau vào phần OAuth Allow List

https://app.ahamake.com
https://ahamake.com

Chuyển qua tab Scopes → bấm + Add Scopes

Chọn hai Phạm viView your meetingsView and manage your meetingsDone

Quay trở lại tab App Credentials copy hai giá trị của Client ID & Client Secret và lưu lại.

2. Kết nối Zoom vào AhaMake

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới Trigger tìm kiếm và chọn ứng dụng Zoom

Chọn Action bất kỳ và bấm vào + New Connection

Nhập hai giá trị của Client ID & Client Secret vào sau đó bấm nút Lưu

Create Zoom Meeting

Để tạo một cuộc họp trên Zoom bạn chọn ActionCreate Zoom Meeting

Chọn kết nối vừa thiết lập và nhập các dữ liệu cần thiết để tạo một cuộc họp

Meeting's topicTiêu đề cuộc họp
Start TimeThời gian bắt đầu cuộc họp, sử dụng định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
Duration (in Minutes)Thời lượng diễn ra cuộc họp, tính bằng phút

Create Zoom Meeting Registrant

Để tạo liên kết và xác nhận người dùng đăng ký vào một cuộc họp. Bạn chọn ActionCreate Zoom Meeting Registrant

Chọn kết nối vừa thiết lập và nhập các dữ liệu cần thiết để tạo liên kết đăng ký tham gia.

First nameTên đăng ký
EmailĐịa chỉ email để nhận thông báo và liên kết tham gia
Last nameHọ và tên lót

Bấm “Test step” để kiểm tra các bước đã chạy hay chưa.