Nhảy tới nội dung

Larksuite

Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Insert Base Record

Update Base Record

Search Base

Send Bot Direct Message

Send Bot Group Message

Add File in Lark

New Calendar Event

Update Calendar Event

Create Doc

Create Folder

Create Sheet

Prepend Sheet Row

Update Sheet Cell


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CHATBOT VỚI LARK THÔNG QUA AHAMAKE

AhaMake là một công cụ tự động hóa trực tuyến giúp kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn, ví dụ như Gmail, Slack, Mailchimp, v.v...

AhaChat kết hợp cùng AhaMake để hỗ trợ tối ưu quy trình bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả cho doanh nghiệp: Tự động đồng bộ và quản lý thông tin khách hàng từ AhaChat vào các file google sheet trên AhaMake, Kết nối các ứng dụng và tự động chuyển giao dữ liệu, tự động hóa các quy trình tiếp cận khách hàng giúp chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn, quy trình làm việc của doanh nghiệp sẽ trở nên tinh gọn, chuyên nghiệp hơn,…

Để thực hiện, bạn làm theo các bước sau:

1. Tạo Custom App Trên Lark Để Lấy ID Kết Nối Với AhaMake

Để có thể khởi tạo Custom App, bạn hãy truy cập vào Developer Console.

Create Custom App

Đăng nhập tài khoản của bạn và nhấn vào nút Create Custom App

Đặt tên và mô tả bất kỳ ví dụ: AhaMake

Custom App của chúng ta sau khi đã tạo sẽ nằm trong danh sách các app hiện có. Bạn tiếp tục click chuột vào tên của app để truy cập vào App Overview

Tiếp tục bấm vào mục Credentials & Basic Info để xem các thông tin cơ bản của app như App ID, App Secret.

  • Chúng ta sẽ sử dụng 2 tham số App ID và App Secret này để kết nối với AhaMake. Do đó hãy sao chép chúng ra bên ngoài để tiện chuẩn bị sẵn trước khi sử dụng !

Khởi tạo Bot

Bạn vào mục Add Features và bấm vào nút Add của Bot

Xin cấp quyền

Mỗi app sẽ cần có những quyền khác nhau để có thể hoạt động tùy vào mục đích sử dụng.

Hãy truy cập vào Permissions & Scopes. Sau đó chuyển xuống mục Manage scopes để tìm và chọn quyền mong muốn được cấp cho app.

Ở bài hướng dẫn này bạn hãy chọn tất cả các quyền và bấm Add in bulk để thêm.

Một hộp thoại xác nhận xin quyền hiện ra bấm Confirm

Thêm Redirect URLs

Vào mục Security Settings và thêm URL dưới đây sau đó bấm Add

https://app.ahamake.com/redirect

Tạo phiên bản mới cho app

Ở mục Version Management & Release chúng ta bấm vào Create a version để tạo phiên bản đầu tiên cho app.

Các bạn có thể ghi thêm mô tả cho phiên bản mới này sau đó kéo xuống nhấn Save để tiếp tục.

Tiếp tục ở mục Version Detail các bạn lưu ý điền vào mục App version theo cú pháp x.x.x. Ở đây vì là phiên bản đầu tiên nên mình sẽ đặt là 1.0.0 và cứ thế tăng dần lên 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 2.0.0...

Lúc này chúng ta sẽ thấy có nút Submit for release, hãy bấm vào để bắt đầu phát hành phiên bản cho app.

Thêm người kiểm duyệt

Bạn vào App Review - Larksuite, chọn Review app vừa tạo. Trong Availability Settings, Configure và chọn những người được sử dụng app này. Sau đó chọn Approve

2. Kết nối Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Bạn tạo kịch bản trên AhaChat để lấy thông tin từ khách hàng

Có thể copy mẫu sau: https://ahachat.com/share-story-to-bot/39fd5346da386feb1d521f8855c90b8e62PjUBbF7F3177852

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Reset, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

3. Đẩy thông tin lên Lark

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ thực hiện đẩy thông tin từ AhaMake lên các dịch vụ của Lark

Insert Base Record

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Larksuite

Chọn hành động là Insert Base Record

Bấm New Connection để tạo kết nối với Lark

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối, nhập App ID và App Secret đã lấy được ở bước 1 vào sau đó bấm Save

Chọn Authorize để cấp quyền cho Lark

Ô App Token sẽ là dãy Path trên Url của Base

Các ô thông tin bạn lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được đẩy lên Lark Base

Update Base Record

Để Update Base thì bạn chọn hành động là Update Base Record

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Ô App Token sẽ là dãy Path trên Url của base

Ô Records sẽ chọn ID của khách hàng muốn Update thông tin

Các ô thông tin bạn lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được update lên Lark Base

Search Base

Để tìm kiếm thông tin của một khách hàng trên Base thì bạn chọn hành động là Search Base

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Ô App Token sẽ là dãy Path trên Url của base

Field Name: Cột cần tìm kiếm và Search Term: là thông tin sử dụng để tìm kiếm

Send Bot Direct Message

Để gửi thông tin khách hàng lên Lark Messenger thông qua Bot thì bạn chọn hành động là Send Bot Direct Message

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Soạn nội dung tin nhắn để gửi, có thể lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được gửi lên Lark Messenger

Send Bot Group Message

Để gửi thông tin khách hàng lên nhóm trên Lark Messenger thông qua Bot thì bạn chọn hành động là Send Bot Group Message

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn nhóm muốn gửi tin nhắn vào.

Để có thể gửi được tin nhắn vào nhóm yêu cầu bạn phải Add Bot vào trong nhóm đó. Tải App Lark tại đây

Đăng nhập → vào nhóm → Settings → Bots

Add Bot → Chọn Bot đã tạo và bấm Add

Soạn nội dung tin nhắn để gửi, có thể lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được gửi lên Lark Messenger

Add File in Lark

Để thêm file lên Lark bạn chọn hành động Add File in Lark

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn định dạng file muốn thêm

Đặt tên cho File và nhập Url của file bạn sẽ lấy được “file_key”

New Calendar Event

Để thêm sự kiện vào lịch trên Lark bạn chọn New Calendar Event

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Nhập các tham số cần để tạo sự kiện, trong đó Start time và End time sẽ theo định dạng YYYY/MM/DD HH:mm:ss

Bấm thử “Test step” và kết quả là sự kiện đã được tạo trong Lark Calendar

Update Calendar Event

Để cập nhật lại sự kiện vào lịch trên Lark bạn chọn Update Calendar Event

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Ô Event bạn chọn sự kiện mà mình muốn cập nhật

Nhập các tham số cần để cập nhật lại sự kiện, trong đó Start time và End time sẽ theo định dạng YYYY/MM/DD HH:mm:ss

Bấm thử “Test step” và kết quả là sự kiện đã được cập nhật thành công.

Create Doc

Để tạo file tài liệu doc trên Lark bạn chọn Create Doc

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục để lưu file và đặt tên cho file

Bấm thử “Test step” và kết quả là file tài liệu đã được tạo thành công.

Create Folder

Để tạo thư mục mới trên Lark bạn chọn Create Folder

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Đặt tên cho thư mục

Bấm thử “Test step” và kết quả là thư mục đã được tạo thành công.

Create Sheet

Để tạo trang tính mới trên Lark bạn chọn Create Sheet

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục lưu trữ và đặt tên cho trang tính

Bấm thử “Test step” và kết quả là trang tính mới đã được tạo thành công.

Prepend Sheet Row

Để thêm hàng mới vào một trang tính có sẵn bạn chọn Prepend Sheet Row

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục lưu trữ, trang tính và nội dung

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin mới đã được ghi vào trang tính.

Update Sheet Cell

Để cập nhật thông tin trên một trang tính bạn chọn Update Sheet Cell

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục lưu trữ, trang tính và nội dung: trong đó Row (số thứ tự của hàng) và Column (tên cột A,B,C,..)

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin mới đã được cập nhật vào trang tính.