Nhảy tới nội dung

· 2 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản HubSpot

Tạo App HubSpot sau đó chọn New Connection

Đặt tên cho kết nối và bấm Connect

Chọn tài khoản và bấm kết nối

Bấm Save để hoàn tất kết nối

3. Các hành động với App HubSpot

Với tích hợp này bạn có thể thêm, sửa liên hệ trên HubSpot.

Create Contact

Dùng để tạo liên hệ mới trên HubSpot, hành động này sẽ thất bại nếu trùng địa chỉ email

Chọn tài khoản HubSpot đã kết nối

Nhập các thông tin từ webhook vào để tạo liên hệ

Bấm “Test step” để kiểm tra liên hệ đã được đẩy lên HubSpot hay chưa.

Create or Update Contact

Dùng để cập nhật liên hệ dựa trên email. Nếu email chưa tồn tại sẽ tự tạo liên hệ mới

Chọn tài khoản HubSpot đã kết nối

Nhập lại email của liên hệ muốn sửa và điền các thông tin cần sửa bên dưới

Bấm “Test step” để kiểm tra liên hệ đã được đẩy lên HubSpot hay chưa.

Add Contact To List

Dùng để thêm các liên hệ vào danh sách

Chọn tài khoản HubSpot đã kết nối


Triggers

New Task

New Company Added

New Contact Added

New Deal Added

New Ticket Added


Actions

Create Contact

Create or Update Contact

Add Contact To List

· 9 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Tạo 1 tài khoản Key Developer để lấy Key kết nối

Bạn cần tạo 1 tài khoản Key Developer tại

https://keys.developer.keap.com/

 • Email: Để xác thực tài khoản (Điền email đã sử dụng để đăng ký tài khoản Infusionsoft)
 • Display Name: Bắt buộc, không dấu, không ký tự đặc biệt, không dấu cách
 • Password: Đặt mật khẩu truy cập cho những lần sau

Tích chọn I agree to the terms > Bấm Create Account. Sau đó, bạn kiểm tra email và kích hoạt tài khoản Keys developer để hoàn tất quá trình.

 • Sau khi kích hoạt tài khoản xong, bạn cần tạo 1 App trên Keys developer và bạn sẽ được chuyển đến trang có thông tin như bên dưới.

 • Bấm + NEW APP

 • Đặt tên APP → Bấm Enable để kích hoạt API và bấm SAVE

 • Sau khi tạo APP sẽ có 2 thông tin cần lấy là Key và Secret

3. Đẩy thông tin lên Keap

Với tích hợp Keap bạn có thể tạo mới, thêm sửa xóa các thông tin vào liên hệ. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy thông tin từ chatbot và đẩy lên Keap

Để hiểu rõ hơn cách cài đặt các Actions bạn tham khảo tài liệu này
https://developer.infusionsoft.com/docs/rest/

Kết nối Keap

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Keap

Chọn hành động bất kỳ

Bấm New Connection để tạo kết nối với Keap

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → Nhập Key Client và Key Secret bạn đã tạo ở bước trên vào → Bấm Save

Bấm Allow để cấp quyền sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

Find Order

Dùng để lấy thông tin của một đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Chỉ cần nhập ID của Order và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của đơn hàng đó trên Keap

List Orders

Dùng để lấy thông tin của nhiều đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập các điều kiện để lọc đơn hàng hoặc để trống vậy và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của tất cả các đơn hàng có trên Keap

Create Order

Dùng để tạo đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Để tạo đơn hàng trên Keap bạn cần nhập các trường bắt buộc sau đây


Contact ID

Order Date: YYYY-MM-DD

Order Type

Order Type

Order Item: Quantity

Order Item: Product ID → có thể sử dụng hành động List Product để lấy ID

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy đơn hàng đã được tạo trên Keap

Delete Order

Dùng để xóa đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID đơn hàng muốn xóa và bấm thử “Test step” bạn sẽ đơn hàng đã được xóa khỏi trên Keap

Get Contact

Dùng để lấy thông tin của một liên hệ trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID của Contact cần tim và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của liên hệ đó trên Keap

Delete Contact

Nếu bạn muốn xóa một liên hệ trên Keap thì chọn Delete Contact

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID của liên hệ cần xóa và bấm thử “Test step” kiểm tra trên Keap bạn sẽ thấy liên hệ đó đã biến mất

Create Contact Note

Nếu muốn tạo ghi chú cho một liên hệ trên Keap bạn chọn Create Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Bạn nhập Owner ID và Contact ID sau đó là Nhập nội dung Note ở mục Optional Input

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thêm được ghi chú cho một liên hệ trên Keap

Get Contact Note

Nếu muốn lấy ghi chú của một liên hệ trên Keap bạn chọn Get Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập Note ID và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được kết quả ghi chú của một liên hệ trên Keap

Create Contact Tag

Để gắn Tag cho một liên hệ trên Keap bạn chọn Create Contact Tag

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Để lấy ID Tag bạn vào Mục Contacts trên Keap → Chọn Tags

Chọn vào từng Tag để lấy ID

Nhập Tag ID và chọn Contact ID muốn gắn, bấm thử “Test step” sẽ thấy Tag được gắn thành công vào liên hệ trên Keap

Delete Contact Note

Nếu bạn muốn xóa một ghi chú trên Keap thì chọn Delete Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập Note ID và bấm thử “Test step”, kiểm tra trên Keap bạn sẽ thấy ghi chú đó đã biến mất

Delete Contact Tag

Nếu bạn muốn xóa một Tag trên Keap thì chọn Delete Contact Tag

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập Tag ID và Contact ID muốn gỡ Tag, bấm thử “Test step”, kiểm tra trên Keap bạn sẽ thấy Tag đó đã được gỡ khỏi liên hệ.

Update Contact Note

Nếu bạn muốn thay đổi nội dung của một ghi chú trong một liên hệ nào đó trên Keap thì chọn Update Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Bạn nhập Note ID sau đó là Nhập nội dung Note cần thay đổi thay đổi bằng cách chọn vào +Add Input

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thay đổi được ghi chú cho một liên hệ trên Keap

Create or Update Contact

Nếu bạn muốn tạo mới hoặc cập nhật một liên hệ trên Keap thì chọn Create or Update Contact

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Chọn điều kiện trùng lặp là Email hoặc Email và Tên. Nếu tìm thấy kết quả trùng khớp với tùy chọn, liên hệ hiện có sẽ được cập nhật. Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp với tùy chọn, sẽ tạo một liên hệ mới.

Nhập tất cả cá thông tin để tạo hoặc cập nhật liên hệ. Lưu ý để nhập số điện thoại phải chọn Phone Field, tương tự với Email sẽ cần Email Field

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy liên hệ mới đã được tạo trên Keap

List Products

Dùng để lấy thông tin của nhiều sản phẩm trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập các điều kiện để lọc sản phẩm hoặc để trống vậy và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của tất cả các sản phẩm có trên Keap bao gồm cả Product ID

Find Product

Dùng để tìm thông tin của sản phẩm trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID của sản phẩm và bấm thử “Test step” bạn sẽ lấy được thông tin về sản phẩm đó


Triggers

New Contact


Actions

Find Order

List Orders

Create Order

Delete Order

Get Contact

Delete Contact

Create Contact Note

Get Contact Note

Create Contact Tag

Delete Contact Note

Delete Contact Tag

Update Contact Note

List Products

Find Product

Create or Update Contact

· 6 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Đẩy thông tin lên KiotViet

Với tích hợp KiotViet bạn có thể tạo mới khách hàng, sản phẩm, đơn hàng… Với nguồn dữ liệu từ nhiều nơi khác nhau. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu từ chatbot và đẩy lên KiotViet

Thiết lập kết nối API KiotViet

Bạn cần có Client ID và Secret Key để có thể kết nối được với KiotViet

Trên giao diện KiotViet bạn bấm vào biểu tượng cài đặt → chọn Thiết lập cửa hàng

Chọn menu Thiết lập kết nối API → Chọn tạo mã

Bấm Lưu và copy lại 3 thông tin trên

Create Customer

Quay trở lại giao diện AhaMake bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn KiotViet

Chọn hành động là Create Customer

Bấm New Connection để tạo kết nối với KiotViet

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → nhập cả 3 thông tin bao gồm tên kết nối, Client ID và Client Secret đã tạo ở trên vào → sau đó bấm Connect và Save lại

Nhập các thông tin cần để tạo mới khách hàng trên KiotViet vào và chọn chi nhánh

Bấm “Test step” và kết quả là khách hàng mới đã được tạo trên KiotViet

Update Customer

Để cập nhật thông tin khách hàng bạn chọn Update Customer

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần cập nhật và bấm “Add Input” để chọn trường thông tin cần cập nhật lên KiotViet

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy email đã được cập nhật thành công trên KiotViet

Search Customer

Để tìm kiếm thông tin khách hàng chọn Search Customer

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Bạn có thể tìm theo ID, tên khách hàng hoặc số điện thoại

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy thông tin về khách hàng được hiển thị đầy đủ bên dưới

Create Product

Để tạo sản phẩm trên KiotViet bạn chọn Create Product

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập các thông tin cần để tạo sản phẩm

Bấm “Test step” sẽ thấy sản phẩm đã được tạo trên KiotViet

Update Product

Để cập nhật sản phẩm bạn chọn Update Product

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID sản phẩm cần thay đổi và thêm trường thông tin để cập nhật

Bấm “Test step” và kiểm tra sản phẩm đã được cập nhật thành công trên KiotViet

Search Product

Để tìm kiếm sản phẩm bạn chọn Search Product

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập tên của sản phẩm cần tìm

Bấm “Test step” và kết quả là tất cả thông tin về sản phẩm sẽ được liệt kê

Create Order

Để tạo đơn hàng bạn chọn Create Order

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Bạn có thể sử dụng các mẫu chatbot shopping để đồng bộ hoá sản phẩm từ AhaChat lên KiotViet

Tham khảo thêm tại hướng dẫn này:

https://ahachat.com/help/docs/kiotviet

Nhập thông tin đặt hàng bao gồm mã sản phẩm, số lượng, đơn giá. Click Add input để bổ sung thêm

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng của bạn đã được tạo thành công

Update Order

Để cập nhật đơn hàng bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID đơn hàng cần thay đổi, bạn có thể thay đổi sản phẩm, cập nhật thêm thông tin người mua hàng

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng của bạn đã được cập nhật thành công

Search Order

Để tra cứu đơn hàng bạn chọn Search Order

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID đơn hàng cần tra cứu

Bấm “Test step” và kiểm tra thông đơn hàng của bạn đã được liệt kê bên dưới


Triggers

Create or Update Order

Delete Product

Create or Update Product

Delete Customer Trigger

Create or Update Customr


Actions

Create Customer

Update Customer

Search Customer

Create Product

Update Product

Search Product

Create Order

Update Order

Search Order

· 11 phút để đọc

AhaMake là một công cụ tự động hóa trực tuyến giúp kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn, ví dụ như Gmail, Slack, Mailchimp, v.v...

AhaChat kết hợp cùng AhaMake để hỗ trợ tối ưu quy trình bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả cho doanh nghiệp: Tự động đồng bộ và quản lý thông tin khách hàng từ AhaChat vào các file google sheet trên AhaMake, Kết nối các ứng dụng và tự động chuyển giao dữ liệu, tự động hóa các quy trình tiếp cận khách hàng giúp chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn, quy trình làm việc của doanh nghiệp sẽ trở nên tinh gọn, chuyên nghiệp hơn,…

Để thực hiện, bạn làm theo các bước sau:

1. Tạo Custom App Trên Lark Để Lấy ID Kết Nối Với AhaMake

Để có thể khởi tạo Custom App, bạn hãy truy cập vào Developer Console.

Create Custom App

Đăng nhập tài khoản của bạn và nhấn vào nút Create Custom App

Đặt tên và mô tả bất kỳ ví dụ: AhaMake

Custom App của chúng ta sau khi đã tạo sẽ nằm trong danh sách các app hiện có. Bạn tiếp tục click chuột vào tên của app để truy cập vào App Overview

Tiếp tục bấm vào mục Credentials & Basic Info để xem các thông tin cơ bản của app như App ID, App Secret.

 • Chúng ta sẽ sử dụng 2 tham số App ID và App Secret này để kết nối với AhaMake. Do đó hãy sao chép chúng ra bên ngoài để tiện chuẩn bị sẵn trước khi sử dụng !

Khởi tạo Bot

Bạn vào mục Add Features và bấm vào nút Add của Bot

Xin cấp quyền

Mỗi app sẽ cần có những quyền khác nhau để có thể hoạt động tùy vào mục đích sử dụng.

Hãy truy cập vào Permissions & Scopes. Sau đó chuyển xuống mục Manage scopes để tìm và chọn quyền mong muốn được cấp cho app.

Ở bài hướng dẫn này bạn hãy chọn tất cả các quyền và bấm Add in bulk để thêm.

Một hộp thoại xác nhận xin quyền hiện ra bấm Confirm

Thêm Redirect URLs

Vào mục Security Settings và thêm URL dưới đây sau đó bấm Add

https://app.ahamake.com/redirect

Tạo phiên bản mới cho app

Ở mục Version Management & Release chúng ta bấm vào Create a version để tạo phiên bản đầu tiên cho app.

Các bạn có thể ghi thêm mô tả cho phiên bản mới này sau đó kéo xuống nhấn Save để tiếp tục.

Tiếp tục ở mục Version Detail các bạn lưu ý điền vào mục App version theo cú pháp x.x.x. Ở đây vì là phiên bản đầu tiên nên mình sẽ đặt là 1.0.0 và cứ thế tăng dần lên 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 2.0.0...

Lúc này chúng ta sẽ thấy có nút Submit for release, hãy bấm vào để bắt đầu phát hành phiên bản cho app.

Thêm người kiểm duyệt

Bạn vào App Review - Larksuite, chọn Review app vừa tạo. Trong Availability Settings, Configure và chọn những người được sử dụng app này. Sau đó chọn Approve

2. Kết nối Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Bạn tạo kịch bản trên AhaChat để lấy thông tin từ khách hàng

Có thể copy mẫu sau: https://ahachat.com/share-story-to-bot/39fd5346da386feb1d521f8855c90b8e62PjUBbF7F3177852

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Reset, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

3. Đẩy thông tin lên Lark

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ thực hiện đẩy thông tin từ AhaMake lên các dịch vụ của Lark

Insert Base Record

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Larksuite

Chọn hành động là Insert Base Record

Bấm New Connection để tạo kết nối với Lark

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối, nhập App ID và App Secret đã lấy được ở bước 1 vào sau đó bấm Save

Chọn Authorize để cấp quyền cho Lark

Ô App Token sẽ là dãy Path trên Url của Base

Các ô thông tin bạn lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được đẩy lên Lark Base

Update Base Record

Để Update Base thì bạn chọn hành động là Update Base Record

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Ô App Token sẽ là dãy Path trên Url của base

Ô Records sẽ chọn ID của khách hàng muốn Update thông tin

Các ô thông tin bạn lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được update lên Lark Base

Search Base

Để tìm kiếm thông tin của một khách hàng trên Base thì bạn chọn hành động là Search Base

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Ô App Token sẽ là dãy Path trên Url của base

Field Name: Cột cần tìm kiếm và Search Term: là thông tin sử dụng để tìm kiếm

Send Bot Direct Message

Để gửi thông tin khách hàng lên Lark Messenger thông qua Bot thì bạn chọn hành động là Send Bot Direct Message

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Soạn nội dung tin nhắn để gửi, có thể lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được gửi lên Lark Messenger

Send Bot Group Message

Để gửi thông tin khách hàng lên nhóm trên Lark Messenger thông qua Bot thì bạn chọn hành động là Send Bot Group Message

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn nhóm muốn gửi tin nhắn vào.

Để có thể gửi được tin nhắn vào nhóm yêu cầu bạn phải Add Bot vào trong nhóm đó. Tải App Lark tại đây

Đăng nhập → vào nhóm → Settings → Bots

Add Bot → Chọn Bot đã tạo và bấm Add

Soạn nội dung tin nhắn để gửi, có thể lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được gửi lên Lark Messenger

Add File in Lark

Để thêm file lên Lark bạn chọn hành động Add File in Lark

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn định dạng file muốn thêm

Đặt tên cho File và nhập Url của file bạn sẽ lấy được “file_key”

New Calendar Event

Để thêm sự kiện vào lịch trên Lark bạn chọn New Calendar Event

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Nhập các tham số cần để tạo sự kiện, trong đó Start time và End time sẽ theo định dạng YYYY/MM/DD HH:mm:ss

Bấm thử “Test step” và kết quả là sự kiện đã được tạo trong Lark Calendar

Update Calendar Event

Để cập nhật lại sự kiện vào lịch trên Lark bạn chọn Update Calendar Event

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Ô Event bạn chọn sự kiện mà mình muốn cập nhật

Nhập các tham số cần để cập nhật lại sự kiện, trong đó Start time và End time sẽ theo định dạng YYYY/MM/DD HH:mm:ss

Bấm thử “Test step” và kết quả là sự kiện đã được cập nhật thành công.

Create Doc

Để tạo file tài liệu doc trên Lark bạn chọn Create Doc

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục để lưu file và đặt tên cho file

Bấm thử “Test step” và kết quả là file tài liệu đã được tạo thành công.

Create Folder

Để tạo thư mục mới trên Lark bạn chọn Create Folder

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Đặt tên cho thư mục

Bấm thử “Test step” và kết quả là thư mục đã được tạo thành công.

Create Sheet

Để tạo trang tính mới trên Lark bạn chọn Create Sheet

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục lưu trữ và đặt tên cho trang tính

Bấm thử “Test step” và kết quả là trang tính mới đã được tạo thành công.

Prepend Sheet Row

Để thêm hàng mới vào một trang tính có sẵn bạn chọn Prepend Sheet Row

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục lưu trữ, trang tính và nội dung

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin mới đã được ghi vào trang tính.

Update Sheet Cell

Để cập nhật thông tin trên một trang tính bạn chọn Update Sheet Cell

Bấm New Connection để tạo kết nối mới với Lark hoặc chọn lại kết nối cũ

Chọn thư mục lưu trữ, trang tính và nội dung: trong đó Row (số thứ tự của hàng) và Column (tên cột A,B,C,..)

Bấm thử “Test step” và kết quả là thông tin mới đã được cập nhật vào trang tính.


Actions

Insert Base Record

Update Base Record

Search Base

Send Bot Direct Message

Send Bot Group Message

Add File in Lark

New Calendar Event

Update Calendar Event

Create Doc

Create Folder

Create Sheet

Prepend Sheet Row

Update Sheet Cell

· 5 phút để đọc

LeadConnector là nền tảng được GoHighLevel phát triển để cung cấp cho người đăng ký một giải pháp thay thế các tính năng và nhiều công cụ của bên thứ ba mà họ đã sử dụng.

AhaMake đã có thể tích hợp bộ tính năng CRM và tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ này của GoHighLevel. Hãy bắt đầu tìm hiểu cách kết nối và sử dụng bộ công cụ này dưới đây.

Kết nối LeadConnector với AhaMake

1. Lấy API Key trên LeadConnector

LeadConnector cung cấp các khóa API để bạn sử dụng liền mạch trong quá trình tự động hóa của mình. Lưu ý rằng chỉ các khóa API của Sub Account mới có thể sử dụng được, vì các Actions và Trigger không có sẵn cho Agency Accounts.

Nếu bạn đang sử dụng Agency Accounts, hãy nhấp vào menu tài khoản và chọn lại Sub Account

Bấm vào menu Settings

Trên trang Business Profile → cuộn xuống bạn sẽ thấy API Key →

Bấm vào biểu tượng Copy để sao chép lại mã API Key

1. Kết nối LeadConnector vào AhaMake

Trên giao diện tạo Flow bạn tìm ứng dụng LeadConnector và bấm vào để tạo

Bấm vào nút + New Connection

Dán API Key đã sao chép ở trên vào → bấm Save

Vậy là bạn đã hoàn tất việc kết nối LeadConnector vào AhaMake. Bây giờ hãy xem bạn có thể làm những việc gì với LeadConnector trên AhaMake.

Trigger LeadConnector

New Contact

Kích hoạt khi một liên hệ mới được thêm

Bạn chỉ cần chọn Trigger là New Contact, sau đó xuất bản flow. Mỗi khi có một liên hệ được tạo trên LeadConnector thì dữ liệu của khách hàng đó sẽ tự động gửi về AhaMake

Contact Created or Updated

Kích hoạt khi một liên hệ được tạo hoặc cập nhật

Tương tự như trên, mỗi khi có một liên hệ được cập nhật trên LeadConnector thì dữ liệu của khách hàng đó sẽ tự động gửi về AhaMake

New Form Submission

Kích hoạt khi một biểu mẫu được gửi

New Opportunity

Kích hoạt khi một cơ hội mới được thêm vào

Actions LeadConnector

Create Contact

Tạo liên hệ mới trên

Kiểm tra sẽ thấy một liên hệ mới đã được tạo trên LeadConnector

Update Contact

Sử dụng để cập nhập lại thông tin của một liên hệ theo ID

Nhập lại các trường cần thay đổi và bấm test để kiểm tra, liên hệ trên LeadConnector đã được thay đổi số điện thoại mới

Add Contact to Campaign

Thêm liên hệ hiện có vào chiến dịch.

Add Contact to Workflow

Thêm liên hệ hiện có vào Workflow.

Nhập ID liên hệ và chọn Workflow muốn thêm vào liên hệ đó

Add Note to Contact

Thêm ghi chú mới vào liên hệ

Bổ sung cá trường cần thiết để tạo ghi chú: ID liên hệ, Nội dung ghi chú và nhân viên thêm

Test thử sẽ thấy ghi chú đã được thêm cho liên hệ trên LeadConnector

Search Contacts

Truy xuất thông tin của một liên hệ dựa trên tìm kiếm: tên, họ tên, email…

Create Opportunity

Tạo cơ hội mới cho một liên hệ

Kiểm tra thử sẽ thấy cơ hội mới được tạo trên LeadConnector

Update Opportunity

Tương tự như tạo mới cơ hội, hành động này sẽ cập nhật lại thông tin của cơ hội hiện có

Create Task

Tạo tác vụ mới cho một liên hệ

Kiểm tra thử sẽ thấy tác vụ đã được tạo cho liên hệ đó

Update Task

Cập nhật lại tác vụ hiện có

Nhập vào ID của tác vụ và các trường thông tin cần thay đổi


Triggers

New Contact

Contact Created or Updated

New Form Submission

New Opportunity


Actions

Create Contact

Update Contact

Add Contact to Campaign

Add Contact to Workflow

Add Note to Contact

Search Contacts

Create Opportunity

Update Opportunity

Create Task

Update Task

· 1 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat vào AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản MailerLite

Đăng nhập vào tài khoản MailerLite của bạn. Chọn menu Integrations, ở tab MailerLite API bạn chọn Use

Bấm Generate new token để tạo mã kết nối

Đặt tên cho kết nối và bấm Create token để tạo

Copy lại mã API token mới tạo

Quay lại AhaMake tạo App MailerLite và nhập token vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối được

Add or Update subscriber

Dùng để tạo hoặc cập nhật người đăng ký mới

Nhập email và tên người đăng ký

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy thông tin người đăng ký sẽ được đẩy lên MailerLite


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Add or Update subscriber

· 6 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Đẩy thông tin lên Nhanh VN

Với tích hợp Nhanh VN bạn có thể tạo mới khách hàng, sản phẩm, đơn hàng… Với nguồn dữ liệu có thể từ nhiều nơi khác nhau. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy data từ chatbot và đẩy lên Nhanh VN

Vì định dạng Thành phố trên AhaChat sẽ khác với Nhanh Vn nên bạn cần thêm chức năng chuyển đổi định dạng thành phố cho đồng bộ bằng cách dùng thêm block Code

Bạn tạo key city với value là tinhthanh được lấy từ block webhook

Ô Code copy và sử dụng đoạn mã này
(chức năng của nó là tách chữ “Thành phố” hoặc “Tỉnh” ra khỏi tên để đồng bộ với Nhanh VN)

export const code = async (inputs) => {
const city = inputs.city;
if (!city) {
return "Input city is missing.";
}
// Check if the city contains the words "Thành phố" or "Tỉnh"
const regex = /(Thành phố|Tỉnh)/g;
if (city.match(regex)) {
// Remove the words "Thành phố" or "Tỉnh" from the city
const modifiedCity = city.replace(regex, "").trim();
return {
original_city: city,
modified_city: modifiedCity,
};
} else {
// If the city does not contain "Thành phố" or "Tỉnh", return the original city only
return {
original_city: city,
modified_city: city, // The modified_city is the same as the original city
};
}
};

Create or Update Customer

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Nhanh VN

Chọn hành động là Create or Update Customer

Bấm New Connection để tạo kết nối với Nhanh VN

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → bấm Connect

Bấm đồng ý để cấp quyền

Để có thể tích hợp được với Nhanh VN bạn cần mở cài đặt cho phép kết nối Open API trên Nhanh VN bằng cách:

Trên giao diện Nhanh VN chọn Cài đặt → Cài đặt chung

Kéo xuống dưới mục Cài đặt Open AI và bật cho phép lên

Xong bước này bạn có thể bấm đồng ý và lưu lại

Tiếp tục nhập tên khách hàng và số điện thoại cũng như click vào Add input để chọn các trường thông tin khác bạn cần để tạo mới khách hàng. Trong đó City name sẽ được lấy từ trường “modified_city” của block Code.

Bấm “Test step” và kết quả là khách hàng mới đã được tạo trên Nhanh VN

Find Customer

Để tìm kiếm thông tin một khách hàng trên Nhanh VN bạn chọn Find Customer

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần tìm kiếm và bấm “Test step” và bạn sẽ nhận được kết quả tất cả thông tin từ khách hàng đó trên Nhanh VN

Create or Update Product

Để tạo một sản phẩm trên Nhanh VN bạn chọn Create or Update Product

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Nhập ID, tên sản phẩm và giá bán

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy sản phẩm mới đã được tạo thành công trên Nhanh VN

Find Product

Để tìm sản phẩm trên Nhanh VN bạn chọn Find Product

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập tên hoặc giá cần tìm

Bấm “Test step” để kiểm tra kết quả tìm kiếm về sản phẩm trên Nhanh VN

Create Order

Để tạo đơn hàng bạn chọn Create Order

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Bạn có thể sử dụng các mẫu chatbot shopping để đồng bộ hoá sản phẩm từ AhaChat lên Nhanh VN

Tham khảo thêm tại hướng dẫn này:
https://ahachat.com/help/docs/nhanh

Nhập đầy đủ các trường thông tin cần để tạo một đơn hàng bằng các click vào Add Input

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng đã được tạo thành công trên Nhanh VN

Find Order

Để tìm kiếm đơn hàng bạn chọn Find Order

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Nhập ID của đơn hàng cần tìm

Bấm “Test step” và kết quả là tất cả thông tin về đơn hàng sẽ được liệt kê

Update Order

Để cập nhật đơn hàng bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Click Add Input để chọn thông tin cần cập nhật

Bấm “Test step” để kiểm tra thông tin đã cập nhật


Triggers

Create Order

Delete Order

Update Order

Create Product

Delete Product

Update Product


Actions

Create or Update Customer

Find Customer

Create or Update Product

Find Product

Create Order

Find Order

Update Order

· 5 phút để đọc

1. Kết nối data (câu hỏi, hình ảnh, âm thanh,...) vào AhaMake.

 • Sử dụng trigger: rất nhiều ứng dụng có sẵn trigger tự động kích hoạt và gửi data về AhaMake khi có sự kiện xảy ra trên ứng dụng đó.
 • Webhook: Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
 • Chatbot: Hướng dẫn kết nối dữ liệu từ chatbot thông qua webhook. Xem chi tiết tại: Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản OpenAI

Truy cập https://platform.openai.com và đăng nhập bằng tài khoản của bạn sau đó di chuyển tới API keysCreate new secret key

Đặt tên cho key xong bấm nút Create secret key

Copy lại đoạn key mới được tạo

Quay lại AhaMake tạo App OpenAI và nhập API Key vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

3. Các hành động với App OpenAI

Ask ChatGPT

Bấm vào dấu + và chọn OpenAI

Chọn hành động là Ask ChatGPT

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Chọn Model cho cho ChatGPT và nhập câu hỏi, bạn có thể hỏi ChatGPT bất kỳ điều gì?

Như hỏi về thông tin:

Hoặc yêu cầu tóm tắt nội dung của văn bản:

Bạn muốn ChatGPT hoặc Trợ lý của bạn nhớ những gì bạn đã hỏi? Chỉ cần điền vào “Memory Key” với bất kỳ chuỗi ký tự nào bạn chọn! (Sử dụng cùng một khóa trong hai bước khác nhau sẽ giúp chúng lưu cùng một bộ nhớ)

Ask Assistant

Để sử dụng hành động này bạn cần phải tạo trợ lý riêng trên nền tảng OpenAI. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Chọn trợ lý tại ô Assistant mà bạn đã tạo trên OpenAI và đặt bất kỳ câu hỏi nào, trợ lý sẽ trả lời những thông tin mà bạn đã đào tạo cho nó.

Generate Image

Giúp bạn tạo ra một hình ảnh bằng cách nhập vào mô tả bằng văn bản.

Chọn hành động Generate Image

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Bạn có thể chọn Model Dall-E-2 hoặc Dall-E-3. Và nhập nội dung mô tả về hình ảnh bạn muốn tạo vào Ô Prompt

Bấm “Test step” và chờ vài giây sẽ thấy OpenAI phản hồi lại cho bạn một url chứa hình ảnh.

Xem kết quả:

Vision Prompt

Chức năng này sẽ mô tả lại nội dung bên trong một hình ảnh giúp bạn.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Bạn có thể nhờ nó mô tả chi tiết có trong hình ảnh về bất kỳ địa danh, kiến trúc,... nào

Một ví dụ về di tích lịch sử “Chùa Một Cột”

Text-to-Speech

Giúp bạn chuyển đổi một đoạn văn bản thành giọng nói.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Nhập vào nội dung văn bản càn chuyển đổi và cài đặt định dạng giọng nói xuất ra

Các tùy tùy chọn bao gồm:

 • Text: Chứa nội dung văn bản cần chuyển
 • Model: Chọn tts-1 hoặc tts-1-hd
 • Speed: Tốc độ giọng nói, giới hạn từ 0.25 - 4.00. Mặc định là 1.0
 • Voice: Giọng đọc
 • Output Format: Hỗ trợ xuất các định dạng bao gồm: mp3, opus, aac và flac

Transcribe Audio

Giúp chuyển đổi âm thanh thành văn bản

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Tải lên file âm thanh của bạn và chọn ngôn ngữ cho văn bản cần chuyển đổi từ âm thanh. Hỗ trợ các định dạng (flac, mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, và webm)

Translate Audio

Giúp bạn dịch một âm thanh từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Anh. Hiện tại mới chỉ hỗ trợ dịch sang tiếng Anh.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Ngôn ngữ đầu vào được hỗ trợ:

Afrikaans, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kannada, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Marathi, Maori, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, and Welsh.


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Ask ChatGPT

Ask Assistant

Generate Image

Vision Prompt

Text-to-Speech

Transcribe Audio

Translate Audio

· 6 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Đẩy thông tin lên Sapo

Với tích hợp Sapo bạn có thể tạo mới khách hàng, sản phẩm, đơn hàng… Với nguồn dữ liệu từ nhiều nơi khác nhau. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu từ chatbot và đẩy lên Sapo

Create Customer

Quay trở lại giao diện AhaMake bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Sapo

Chọn hành động là Create Customer

Bấm New Connection để tạo kết nối với Sapo

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → nhập tên cửa hàng trên Url sapo web của mình vào Store ID → sau đó bấm Connect → Tiếp tục bấm Save

Mẫu tên như thế này:

Nhập các thông tin cần để tạo mới khách hàng trên Sapo

Bấm “Test step” và kết quả là khách hàng mới đã được tạo trên Sapo

Search Customer

Để tìm kiếm thông tin khách hàng chọn Search Customer

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần tìm kiếm

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy thông tin về khách hàng được hiển thị đầy đủ bên dưới

Update Customer

Để cập nhật thông tin khách hàng bạn chọn Update Customer

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần cập nhật và bấm “Add Input” để chọn trường thông tin cần cập nhật lên Sapo

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy email đã được cập nhật thành công trên Sapo

Create Product

Để tạo sản phẩm trên Sapo bạn chọn Create Product

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Nhập các thông tin cần để tạo sản phẩm

Bấm “Test step” sẽ thấy sản phẩm đã được tạo trên Sapo

Search Product

Để tìm kiếm sản phẩm bạn chọn Search Product

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Bạn có thể tìm sản phẩm theo ID , Name, …

Bấm “Test step” và kết quả là tất cả thông tin về sản phẩm sẽ được liệt kê bên dưới

Update Product

Để cập nhật sản phẩm bạn chọn Update Product

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Nhập ID sản phẩm cần thay đổi và thêm trường thông tin để cập nhật

Bấm “Test step” và kiểm tra sản phẩm đã được cập nhật thành công trên Sapo

Create Order

Để tạo đơn hàng bạn chọn Create Order

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Bạn có thể sử dụng các mẫu chatbot shopping để đồng bộ hoá sản phẩm từ AhaChat lên Sapo

Tham khảo thêm tại hướng dẫn này:

https://ahachat.com/help/docs/sapo

Nhập thông tin đặt hàng bao gồm ID sản phẩm ( ID ở đây sẽ là ID biến thể của sản phẩm đó, xem chi tiết cách lấy ID ở link hướng dẫn trên), số lượng, đơn giá. Click Add input để bổ sung thêm

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng của bạn đã được tạo thành công

Search Order

Để tra cứu đơn hàng bạn chọn Search Order

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Nhập ID đơn hàng cần tra cứu

Bấm “Test step” và kiểm tra thông đơn hàng của bạn đã được liệt kê bên dưới

Update Order

Để cập nhật đơn hàng bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản Sapo đã kết nối

Nhập ID đơn hàng cần thay đổi, bấm vào Add Input để thêm các trường thông tin cần cập nhật

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng của bạn đã được cập nhật thành công


Triggers

New Order

New Product

Delete Order

New Customer

Update Order

Delete Product

Update Product

Delete Customer

Update Customer


Actions

Create Customer

Search Customer

Update Customer

Create Product

Search Product

Update Product

Create Order

Search Order

Update Order

· 2 phút để đọc

1. Tổng quan

SMTP là một giao thức cho phép các doanh nghiệp gửi và nhận mail một cách đơn giản. Giao thức này sẽ thực hiện nhiệm vụ chính là gửi mail còn việc nhận mail hay truy xuất mail sẽ có giao thức IMAP đảm nhiệm.

2. Hướng dẫn kết nối SMTP

Để cấu hình kết nối SMTP trên AhaMake bạn cần có

 • TLS/SSL:
 • Host:
 • Post:
 • Email:
 • Password:

Các thông tin này bạn có thể xin từ người quản lý hoặc bộ phận IT của công ty bạn đang làm việc

Đây là mẫu cấu hình email tên miền của Hostinger

 • TLS/SSL: Use TLS
 • Host: smtp.hostinger.com
 • Post: 465
 • Email: tên đầy đủ của mail, ví dụ [email protected]
 • Password: mật khẩu đăng nhập dịch vụ mail của bạn

Bạn tạo App SMTP trên AhaMake → bấm +New Connection và nhập cấu hình như ảnh dưới.

Send Email

Dùng để gửi mail đi

Nhập lại địa chỉ mail của bạn vào ô From, địa chỉ mail của bất kỳ người nào bạn muốn gửi tới vào bên dưới ô To sau đó cấu hình tiêu đề và nội dung mail.

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy email của mình đã được gửi đi


Triggers

IMAP


Actions

SMTP