Nhảy tới nội dung

HubSpot

· 2 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản HubSpot

Tạo App HubSpot sau đó chọn New Connection

Đặt tên cho kết nối và bấm Connect

Chọn tài khoản và bấm kết nối

Bấm Save để hoàn tất kết nối

3. Các hành động với App HubSpot

Với tích hợp này bạn có thể thêm, sửa liên hệ trên HubSpot.

Create Contact

Dùng để tạo liên hệ mới trên HubSpot, hành động này sẽ thất bại nếu trùng địa chỉ email

Chọn tài khoản HubSpot đã kết nối

Nhập các thông tin từ webhook vào để tạo liên hệ

Bấm “Test step” để kiểm tra liên hệ đã được đẩy lên HubSpot hay chưa.

Create or Update Contact

Dùng để cập nhật liên hệ dựa trên email. Nếu email chưa tồn tại sẽ tự tạo liên hệ mới

Chọn tài khoản HubSpot đã kết nối

Nhập lại email của liên hệ muốn sửa và điền các thông tin cần sửa bên dưới

Bấm “Test step” để kiểm tra liên hệ đã được đẩy lên HubSpot hay chưa.

Add Contact To List

Dùng để thêm các liên hệ vào danh sách

Chọn tài khoản HubSpot đã kết nối


Triggers

New Task

New Company Added

New Contact Added

New Deal Added

New Ticket Added


Actions

Create Contact

Create or Update Contact

Add Contact To List