Nhảy tới nội dung

Chatbot và WooCommerce

· 7 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Cách lấy Consumer key và Consumer secret từ Woocommerce

Truy cập vào admin của woo-commerce và thực hiện như sau: Woocommerce ---> Settings ---> Tab Advanced --->Tab REST API

Nhấn nút Add key

Màn hình tạo mới Key sẽ hiện ra.

Nhập thông tin như màn hình trên và nhấn nút Generate API key màn hình tạo thành công như dưới đây:

Copy thông số Consumer key và Consumer secret lại để kết nối ở bước sau

3. Đẩy thông tin lên WooCommerce

Với tích hợp WooCommerce bạn có thể tạo mới, cập nhật sản phẩm, khách hàng, đơn hàng vào. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy thông tin từ chatbot và đẩy lên WooCommerce

Create Order

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn WooCommerce

Chọn hành động là Create Order

Bấm New Connection để tạo kết nối với WooCommerce

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → Nhập Base URL, Consumer key và Consumer secret bạn đã tạo ở bước trên vào → Bấm Save

Thêm các tham số cần thiết để tạo một đơn hàng và bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy đơn hàng đó được tạo trên WooCommerce

Trường hợp thêm đơn hàng chứa nhiều sản phẩm, bạn kéo xuống phần Line item data để nhập định dạng JSON với nhiều sản phẩm trong đơn hàng

Mẫu: thay thế các giá trị phù hợp với đơn hàng của bạn

  [
{
"product_id": "{{step_1['id']}}",
"quantity": 2
},
{
"product_id": "{{step_1['id']}}",
"variation_id": 23,
"quantity": 1
},
{
"product_id": 22,
"quantity": 1
}
]

Find Order

Nếu bạn muốn tìm kiếm đơn hàng trên WooCommerce thì chọn Find Order

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của đơn hàng cần tìm và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về đơn hàng với ID đó

Find Product

Nếu muốn tìm sản phẩm trên WooCommerce bạn chọn Find Product

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của sản phẩm cần tìm và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về sản phẩm với ID đó

Update Order

Nếu muốn cập nhật thông tin đơn hàng trên WooCommerce bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Thêm các tham số cần thiết để cập nhật đơn hàng và bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy đơn hàng đó được cập nhật trên WooCommerce

Find Customer

Để tra thông tin một khách hàng nào trên WooCommerce bạn chọn Find Customer

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của khách hàng cần tìm và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về khách hàng với ID đó

Create Product

Nếu bạn muốn tạo mới sản phẩm trên WooCommerce thì chọn Create Product

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập các tham số cần tạo sản phẩm

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy sản phẩm đã được tạo thành công trên WooCommerce

Update Product

Để cập nhật một sản phẩm trên WooCommerce thì chọn Update Product

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của sản phẩm cần cập nhật sau đó click vào +Add Input để chọn các tham số cần thay đổi cho sản phẩm

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy sản phẩm đã được cập nhật thành công

Create Customer

Nếu bạn muốn tạo mới khách hàng trên WooCommerce thì chọn Create Customer

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập các tham số cần có để tạo mới khách hàng. Bấm +Add Input để bổ sung thêm trường

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy khách hàng đã được tạo trên WooCommerce

Update Customer

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin của khách hàng trên WooCommerce thì chọn Update Customer

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID khách hàng. Bấm +Add Input để bổ sung các trường cần cập nhật

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy thông tin khách hàng đã được cập nhật trên WooCommerce


Triggers

Create Order

Delete Order

Update Order

Create Coupon

Delete Coupon

Update Coupon

Create Product

Delete Product

Update Product

Create Customer

Delete Customer

Update Customer


Actions

Create Order

Find Order

Find Product

Update Order

Find Customer

Create Product

Update Product

Create Customer

Update Customer