Nhảy tới nội dung

Tích hợp ConvertKit

· 5 phút để đọc

ConvertKit là công cụ email marketing cho phép người dùng gửi email hàng loạt, tạo chuỗi email tự động, kịch bản email và tạo form đăng ký, Landing Page thu thập thông tin khách hàng.

ConverKit khá giống với những công cụ email marketing khác như GetResponse, MailChimp, Aweber… Công cụ này có một số tính năng nổi bật như gắn tag cho từng link (thông qua trình kích hoạt tự động), gửi email cá nhân hóa với hàm…

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách kết nối và sử dụng bộ công cụ này thông qua AhaMake.

Kết nối ConvertKit với AhaMake

1. Lấy API Secret trên ConvertKit

ConvertKit cung cấp các khóa API để người dùng dễ dàng thêm công cụ này vào nền tảng của mình

Để lấy API Secret bạn truy cập vào: https://app.convertkit.com và đăng nhập bằng tài khoản của mình

Bấm vào ảnh đại diện trên góc phải chọn Settings → Chọn vào menu Advanced

Kéo xuống mục API Secret → bấm Show và copy lại đoạn mã API Secret

1. Kết nối ConvertKit vào AhaMake

Trên giao diện tạo Flow bạn tìm ứng dụng ConvertKit và bấm vào để tạo

Bấm vào nút + New Connection

Dán API Secret đã sao chép ở trên vào → chọn Save

Vậy là bạn đã hoàn tất việc kết nối ConvertKit vào AhaMake. Bây giờ hãy xem bạn có thể làm những việc gì với ConvertKit trên AhaMake.

Trigger ConvertKit

Tag added to subscriber

Kích hoạt khi một tag được thêm vào người đăng ký

Bạn chỉ cần chọn Trigger là Tag added to subscriber, sau đó xuất bản flow. Mỗi khi có một tag được thêm vào người đăng ký trên ConvertKit thì dữ liệu của khách hàng đó sẽ tự động gửi về AhaMake

Tag removed from subscriber

Kích hoạt khi tag được xóa khỏi người đăng ký

Tương tự như trên, mỗi khi có một tag được xóa khỏi người đăng ký trên ConvertKit thì dữ liệu của khách hàng đó sẽ tự động gửi về AhaMake

Subscriber activated

Kích hoạt khi thuê bao được kích hoạt. Điều này xảy ra khi người đăng ký xác nhận đăng ký của họ.

Subscriber unsubscribed

i đăng ký bị hủy đăng ký

Subscriber bounced

Kích hoạt khi người đăng ký bị trả lại. Điều này xảy ra khi một email được gửi đến người đăng ký và email bị trả lại.

Subscriber complained

Kích hoạt khi người đăng ký phàn nàn. Điều này xảy ra khi người đăng ký đánh dấu email là spam.

Form subscribed

Kích hoạt khi Form được đăng ký

Sequence subscribed

Kích hoạt khi một Sequence được đăng ký

Sequence completed

Kích hoạt khi một Sequence được hoàn thành

Kích hoạt khi nhấp vào liên kết

Product purchased

Kích hoạt khi mua sản phẩm

Product purchased

Kích hoạt khi giao dịch mua được tạo

Actions ConvertKit

Get Subscriber By Id

Get Subscriber By Email

List Subscribers

Update Subscriber

Unsubscribe Subscriber

List Tags By Email

List Tags By Subscriber Id

Add Webhook

Delete Webhook

List Custom Fields

Create Custom Field

Custom Fields: Update Field

Custom Fields: Delete Field

List Broadcasts

Create Broadcast

Get Broadcast

Update Broadcast

Delete Broadcast

Broadcast Stats

List Forms

Add Subscriber To Form

List Form Subscriptions

List Sequences

Add Subscriber To Sequence

List Subscriptions To Sequence

List Tags

Create Tag

Tag Subscriber

Remove Tag From Subscriber By Email

Remove Tag From Subscriber By Id

List Subscriptions To Tag

List Purchases

Get Purchase By Id

Create Purchase

Create Multiple Purchases