Nhảy tới nội dung

Chatbot và KiotViet

· 6 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Đẩy thông tin lên KiotViet

Với tích hợp KiotViet bạn có thể tạo mới khách hàng, sản phẩm, đơn hàng… Với nguồn dữ liệu từ nhiều nơi khác nhau. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu từ chatbot và đẩy lên KiotViet

Thiết lập kết nối API KiotViet

Bạn cần có Client ID và Secret Key để có thể kết nối được với KiotViet

Trên giao diện KiotViet bạn bấm vào biểu tượng cài đặt → chọn Thiết lập cửa hàng

Chọn menu Thiết lập kết nối API → Chọn tạo mã

Bấm Lưu và copy lại 3 thông tin trên

Create Customer

Quay trở lại giao diện AhaMake bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn KiotViet

Chọn hành động là Create Customer

Bấm New Connection để tạo kết nối với KiotViet

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → nhập cả 3 thông tin bao gồm tên kết nối, Client ID và Client Secret đã tạo ở trên vào → sau đó bấm Connect và Save lại

Nhập các thông tin cần để tạo mới khách hàng trên KiotViet vào và chọn chi nhánh

Bấm “Test step” và kết quả là khách hàng mới đã được tạo trên KiotViet

Update Customer

Để cập nhật thông tin khách hàng bạn chọn Update Customer

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần cập nhật và bấm “Add Input” để chọn trường thông tin cần cập nhật lên KiotViet

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy email đã được cập nhật thành công trên KiotViet

Search Customer

Để tìm kiếm thông tin khách hàng chọn Search Customer

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Bạn có thể tìm theo ID, tên khách hàng hoặc số điện thoại

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy thông tin về khách hàng được hiển thị đầy đủ bên dưới

Create Product

Để tạo sản phẩm trên KiotViet bạn chọn Create Product

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập các thông tin cần để tạo sản phẩm

Bấm “Test step” sẽ thấy sản phẩm đã được tạo trên KiotViet

Update Product

Để cập nhật sản phẩm bạn chọn Update Product

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID sản phẩm cần thay đổi và thêm trường thông tin để cập nhật

Bấm “Test step” và kiểm tra sản phẩm đã được cập nhật thành công trên KiotViet

Search Product

Để tìm kiếm sản phẩm bạn chọn Search Product

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập tên của sản phẩm cần tìm

Bấm “Test step” và kết quả là tất cả thông tin về sản phẩm sẽ được liệt kê

Create Order

Để tạo đơn hàng bạn chọn Create Order

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Bạn có thể sử dụng các mẫu chatbot shopping để đồng bộ hoá sản phẩm từ AhaChat lên KiotViet

Tham khảo thêm tại hướng dẫn này:

https://ahachat.com/help/docs/kiotviet

Nhập thông tin đặt hàng bao gồm mã sản phẩm, số lượng, đơn giá. Click Add input để bổ sung thêm

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng của bạn đã được tạo thành công

Update Order

Để cập nhật đơn hàng bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID đơn hàng cần thay đổi, bạn có thể thay đổi sản phẩm, cập nhật thêm thông tin người mua hàng

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng của bạn đã được cập nhật thành công

Search Order

Để tra cứu đơn hàng bạn chọn Search Order

Chọn tài khoản KiotViet đã kết nối

Nhập ID đơn hàng cần tra cứu

Bấm “Test step” và kiểm tra thông đơn hàng của bạn đã được liệt kê bên dưới


Triggers

Create or Update Order

Delete Product

Create or Update Product

Delete Customer Trigger

Create or Update Customr


Actions

Create Customer

Update Customer

Search Customer

Create Product

Update Product

Search Product

Create Order

Update Order

Search Order