Nhảy tới nội dung

Chatbot và eSMS

· 2 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng Webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Cách lấy API Key và Secret Key

Để lấy thông tin của API key và Secret Key các bạn đăng nhập vào https://esms.vn/ Sau đó nhấn vào ảnh đại diện ở góc trái phía trên màn hình → quản lý API

Copy lại 2 đoạn mã để kết nối ở bước sau

3. Gửi tin nhắn SMS

Với tích hợp eSMS bạn có thể gửi tin nhắn SMS hàng loạt tới các khách hàng có số điện thoại thông qua mẫu template SMS đã đăng ký.

Send SMS

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn eSMS

Chọn hành động là Send eSMS

Bấm New Connection để tạo kết nối với eSMS

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → API Key và Secret Key bạn đã tạo ở bước trên vào → Bấm Save

Chọn Brand Name, số điện thoại và mẫu tin nhắn SMS sau đó bấm “Test step” là tin nhắn đã được gửi đi

Send Zalo Notication

Giúp bạn gửi tin nhắn ZNS

Chọn tài khoản eSMS đã kết nối

Bước này bạn cần chọn các thông tin để gửi ZNS khớp với thông tin bạn đã đăng ký trên eSMS

Kết quả khách sẽ nhận được một tin nhắn trên Zalo như sau


Actions

Send eSMS

Send Zalo Notication