Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn kết nối Zalo ZNS

· 5 phút để đọc

Để có thể gửi tin Zalo ZNS bạn cần:

 • Có tài khoản Zalo OA đã được xác thực và đã có tích vàng của Zalo (Hướng dẫn đăng ký tại đây)
 • Nội dung tin nhắn ZNS gửi đi đã được đăng ký và phê duyệt bởi Zalo

Các bước thực hiện tích hợp và gửi tin nhắn Zalo ZNS trên Ahamake

 • Tạo App ID và liên kết với tải khoản ZCA (Zalo Cloud Account)
 • Liên kết tài khoản ZCA vào Zalo OA (Zalo Official Account)
 • Xác thực domain app.ahamake.com vào App ID
 • Thêm Official Account Callback Url vào App ID
 • Kết nối Zalo ZNS vào AhaMake

1. Tạo App ID và liên kết với tài khoản ZCA

Trường hợp bạn chưa có tài khoản ZCA, vui lòng tham khảo bài viết tại đây để đăng ký tài khoản.

Bước 1: Truy cập trang developers.zalo.me (Zalo for Developers) và vào trang Tạo ID ứng dụng mới -> Điền đầy đủ các thông tin: Tên hiển thị, Danh mục, Mô tả -> Tick “Tôi không phải là người máy” -> “Tạo ID ứng dụng”

Bước 2: Sau khi Tạo ứng dụng thành công. Bạn tiếp tục điền các thông tin theo yêu cầu như: số điện thoại, email, biểu tượng (icon ứng dụng) và miền ứng dụng (tùy chọn) để kích hoạt ứng dụng.

Bước 3: Tiến hành kích hoạt ứng dụng để có thể thực hiện các API với mọi người dùng.

Chú ý: Ứng dụng đã được kích hoạt chỉ có thể sử dụng những API đã được xét duyệt.

Bước 4: Liên kết ứng dụng với tài khoản ZCA

Để liên kết ứng dụng với tài khoản ZCA, khách hàng cần phải là Quản trị viên/Quản trị viên cao cấpcủa ZCA và đồng thời là Quản trị viên của ứng dụng.

Các bước liên kết quý khách vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây.

2. Liên kết tài khoản ZCA vào Zalo OA (Zalo Official Account)

Bước 1: Truy cập trang “Quản lý liên kết”

👉 Tại trang quản lý OA, vào mục Quản lý → Chọn Quản lý tài khoản → Chọn tiếp Quản lý liên kết

👉 Hoặc truy cập trực tiếp bằng đường dẫn sau: https://oa.zalo.me/manage/apphavepermission

Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản ZCA muốn liên kết”

Bước 3: Thực hiện liên kết

Trường hợp 1: Người dùng chưa là "Quản trị viên cao cấp" hoặc "Quản trị viên" của bất kỳ tài khoản ZCA nào, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản ZCA.

Người dùng cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc → Chọn Tạo và liên kết → Hệ thống thực hiện tạo và liên kết ZCA với OA.

Trường hợp 2: Người dùng đang là "Quản trị viên cao cấp" hoặc "Quản trị viên" ít nhất 1 tài khoản ZCA, hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản ZCA này.

Người dùng chọn ZCA muốn liên kết → Chọn Liên kết → Hệ thống thực hiện liên kết ZCA với OA.

Bước 4: Liên kết thành công

Trang Quản lý liên kết tài khoản ZCA sẽ hiện thông tin ZCA đã liên kết bao gồm:

 • Tên tài khoản ZCA → Bấm vào sẽ mở trang quản lý tài khoản ZCA
 • Mã tài khoản ZCA
 • Tên Zalo người thực hiện thao tác liên kết OA và ZCA
 • Ngày thực hiện liên kết

Liên kết với tài khoản ZCA khác:

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu liên kết với tài khoản ZCA khác, nhấn vào ⚫⚫⚫ ở góc phải của ZCA đang liên kết, thực hiện Hủy liên kết với tài khoản này → Và thực hiện lại bước liên kết với tài khoản ZCA khác.

3. Xác thực domain vào App ID

Bạn truy cập vào trang quản lý ứng dụng App ID → chọn Xác thực domain → nhập app.ahamake.com vào phần Domain và bấm Xác thực

Thông báo xác thực thành công

4. Thêm Official Account Callback Url vào App ID

Bạn truy cập vào trang quản lý ứng dụng App ID → Official Account → Thiết lập chung

Bấm chọn Cập nhật để nhập URL

Nhập liên kết https://app.ahamake.com/redirect → Bấm Lưu

5. Kết nối Zalo ZNS vào AhaMake​

Với tích hợp Zalo ZNS bạn có thể gửi tin nhắn ZNS hàng loạt tới các khách hàng có số điện thoại thông qua mẫu template ZNS đã đăng ký trước.

Send SMS

Trên giao diện tạo Flow AhaMake bạn bấm vào dấu + và chọn Zalo

Chọn hành động là Send ZNS

Bấm + New Connection để tạo kết nối với ZNS

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → nhập Client IDClient Secret lấy từ App ID vào → Bấm Lưu

Client IDClient Secret bạn có thể tìm thấy trong phần Cài đặt

Nhập số điện thoại, chọn mẫu tin nhắn ZNS và điền tham số của tin nhắn vào phần Template Data

Mẫu: Tùy vào mẫu tin nhắn ZNS đã đăng ký của bạn mà nhập vào tham số tương ứng


{

"MaKH":"AHA0012",

"TenKH":"Nguyễn Văn A",

"appointment_start_time":"05/03/2024"

}

Bấm “Kiểm tra” để gửi thử và kết quả khách sẽ nhận được một tin nhắn trên Zalo như sau


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Send ZNS