Nhảy tới nội dung

· 2 phút để đọc

1. Tổng quan

SMTP là một giao thức cho phép các doanh nghiệp gửi và nhận mail một cách đơn giản. Giao thức này sẽ thực hiện nhiệm vụ chính là gửi mail còn việc nhận mail hay truy xuất mail sẽ có giao thức IMAP đảm nhiệm.

2. Hướng dẫn kết nối SMTP

Để cấu hình kết nối SMTP trên AhaMake bạn cần có

 • TLS/SSL:
 • Host:
 • Post:
 • Email:
 • Password:

Các thông tin này bạn có thể xin từ người quản lý hoặc bộ phận IT của công ty bạn đang làm việc

Đây là mẫu cấu hình email tên miền của Hostinger

 • TLS/SSL: Use TLS
 • Host: smtp.hostinger.com
 • Post: 465
 • Email: tên đầy đủ của mail, ví dụ [email protected]
 • Password: mật khẩu đăng nhập dịch vụ mail của bạn

Bạn tạo App SMTP trên AhaMake → bấm +New Connection và nhập cấu hình như ảnh dưới.

Send Email

Dùng để gửi mail đi

Nhập lại địa chỉ mail của bạn vào ô From, địa chỉ mail của bất kỳ người nào bạn muốn gửi tới vào bên dưới ô To sau đó cấu hình tiêu đề và nội dung mail.

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy email của mình đã được gửi đi


Triggers

IMAP


Actions

SMTP

· 7 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Cách lấy Consumer key và Consumer secret từ Woocommerce

Truy cập vào admin của woo-commerce và thực hiện như sau: Woocommerce ---> Settings ---> Tab Advanced --->Tab REST API

Nhấn nút Add key

Màn hình tạo mới Key sẽ hiện ra.

Nhập thông tin như màn hình trên và nhấn nút Generate API key màn hình tạo thành công như dưới đây:

Copy thông số Consumer key và Consumer secret lại để kết nối ở bước sau

3. Đẩy thông tin lên WooCommerce

Với tích hợp WooCommerce bạn có thể tạo mới, cập nhật sản phẩm, khách hàng, đơn hàng vào. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy thông tin từ chatbot và đẩy lên WooCommerce

Create Order

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn WooCommerce

Chọn hành động là Create Order

Bấm New Connection để tạo kết nối với WooCommerce

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → Nhập Base URL, Consumer key và Consumer secret bạn đã tạo ở bước trên vào → Bấm Save

Thêm các tham số cần thiết để tạo một đơn hàng và bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy đơn hàng đó được tạo trên WooCommerce

Trường hợp thêm đơn hàng chứa nhiều sản phẩm, bạn kéo xuống phần Line item data để nhập định dạng JSON với nhiều sản phẩm trong đơn hàng

Mẫu: thay thế các giá trị phù hợp với đơn hàng của bạn

 [
{
"product_id": "{{step_1['id']}}",
"quantity": 2
},
{
"product_id": "{{step_1['id']}}",
"variation_id": 23,
"quantity": 1
},
{
"product_id": 22,
"quantity": 1
}
]

Find Order

Nếu bạn muốn tìm kiếm đơn hàng trên WooCommerce thì chọn Find Order

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của đơn hàng cần tìm và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về đơn hàng với ID đó

Find Product

Nếu muốn tìm sản phẩm trên WooCommerce bạn chọn Find Product

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của sản phẩm cần tìm và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về sản phẩm với ID đó

Update Order

Nếu muốn cập nhật thông tin đơn hàng trên WooCommerce bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Thêm các tham số cần thiết để cập nhật đơn hàng và bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy đơn hàng đó được cập nhật trên WooCommerce

Find Customer

Để tra thông tin một khách hàng nào trên WooCommerce bạn chọn Find Customer

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của khách hàng cần tìm và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về khách hàng với ID đó

Create Product

Nếu bạn muốn tạo mới sản phẩm trên WooCommerce thì chọn Create Product

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập các tham số cần tạo sản phẩm

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy sản phẩm đã được tạo thành công trên WooCommerce

Update Product

Để cập nhật một sản phẩm trên WooCommerce thì chọn Update Product

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID của sản phẩm cần cập nhật sau đó click vào +Add Input để chọn các tham số cần thay đổi cho sản phẩm

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy sản phẩm đã được cập nhật thành công

Create Customer

Nếu bạn muốn tạo mới khách hàng trên WooCommerce thì chọn Create Customer

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập các tham số cần có để tạo mới khách hàng. Bấm +Add Input để bổ sung thêm trường

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy khách hàng đã được tạo trên WooCommerce

Update Customer

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin của khách hàng trên WooCommerce thì chọn Update Customer

Chọn tài khoản WooCommerce đã kết nối

Nhập ID khách hàng. Bấm +Add Input để bổ sung các trường cần cập nhật

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy thông tin khách hàng đã được cập nhật trên WooCommerce


Triggers

Create Order

Delete Order

Update Order

Create Coupon

Delete Coupon

Update Coupon

Create Product

Delete Product

Update Product

Create Customer

Delete Customer

Update Customer


Actions

Create Order

Find Order

Find Product

Update Order

Find Customer

Create Product

Update Product

Create Customer

Update Customer

· 2 phút để đọc

1. Cài đặt Plugin xác thực vào WordPress

Tải về plugin tại đây: https://github.com/WP-API/Basic-Auth

Nhấn vào Code → Download ZIP

Đăng nhập vào tài khoản quản trị WordPress của bạn

Vào menu Plugin → Cài mới → Tải plugin lên

Chọn tệp vừa tải về sau đó bấm cài đặt

Quá trình tải lên và cài đặt hoàn tất chọn kích hoạt plugin

2. Kết nối tài khoản WordPress

Quay lại AhaMake tạo App WordPress và điền các thông tin đăng nhập vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

Create Post

Dùng để tạo bài viết mới lên WordPress

Nhập tiêu đề cho bài viết và nội dung. Ở đây bạn có thể kết nối với ChatGPT để hỗ trợ tạo nội dung tự động cho mình

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy bài viết mới đã được tạo lên WordPress

Create Page

Dùng để tạo trang mới lên WordPress

Nhập tiêu đề cho Page và nội dung. Ở đây bạn có thể kết nối với ChatGPT để hỗ trợ tạo nội dung tự động cho mình

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy một trang mới đã được tạo lên WordPress


Triggers

New Post


Actions

Create Post

Create Page

· 5 phút để đọc

Để có thể gửi tin Zalo ZNS bạn cần:

 • Có tài khoản Zalo OA đã được xác thực và đã có tích vàng của Zalo (Hướng dẫn đăng ký tại đây)
 • Nội dung tin nhắn ZNS gửi đi đã được đăng ký và phê duyệt bởi Zalo

Các bước thực hiện tích hợp và gửi tin nhắn Zalo ZNS trên Ahamake

 • Tạo App ID và liên kết với tải khoản ZCA (Zalo Cloud Account)
 • Liên kết tài khoản ZCA vào Zalo OA (Zalo Official Account)
 • Xác thực domain app.ahamake.com vào App ID
 • Thêm Official Account Callback Url vào App ID
 • Kết nối Zalo ZNS vào AhaMake

1. Tạo App ID và liên kết với tài khoản ZCA

Trường hợp bạn chưa có tài khoản ZCA, vui lòng tham khảo bài viết tại đây để đăng ký tài khoản.

Bước 1: Truy cập trang developers.zalo.me (Zalo for Developers) và vào trang Tạo ID ứng dụng mới -> Điền đầy đủ các thông tin: Tên hiển thị, Danh mục, Mô tả -> Tick “Tôi không phải là người máy” -> “Tạo ID ứng dụng”

Bước 2: Sau khi Tạo ứng dụng thành công. Bạn tiếp tục điền các thông tin theo yêu cầu như: số điện thoại, email, biểu tượng (icon ứng dụng) và miền ứng dụng (tùy chọn) để kích hoạt ứng dụng.

Bước 3: Tiến hành kích hoạt ứng dụng để có thể thực hiện các API với mọi người dùng.

Chú ý: Ứng dụng đã được kích hoạt chỉ có thể sử dụng những API đã được xét duyệt.

Bước 4: Liên kết ứng dụng với tài khoản ZCA

Để liên kết ứng dụng với tài khoản ZCA, khách hàng cần phải là Quản trị viên/Quản trị viên cao cấpcủa ZCA và đồng thời là Quản trị viên của ứng dụng.

Các bước liên kết quý khách vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây.

2. Liên kết tài khoản ZCA vào Zalo OA (Zalo Official Account)

Bước 1: Truy cập trang “Quản lý liên kết”

👉 Tại trang quản lý OA, vào mục Quản lý → Chọn Quản lý tài khoản → Chọn tiếp Quản lý liên kết

👉 Hoặc truy cập trực tiếp bằng đường dẫn sau: https://oa.zalo.me/manage/apphavepermission

Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản ZCA muốn liên kết”

Bước 3: Thực hiện liên kết

Trường hợp 1: Người dùng chưa là "Quản trị viên cao cấp" hoặc "Quản trị viên" của bất kỳ tài khoản ZCA nào, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản ZCA.

Người dùng cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc → Chọn Tạo và liên kết → Hệ thống thực hiện tạo và liên kết ZCA với OA.

Trường hợp 2: Người dùng đang là "Quản trị viên cao cấp" hoặc "Quản trị viên" ít nhất 1 tài khoản ZCA, hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản ZCA này.

Người dùng chọn ZCA muốn liên kết → Chọn Liên kết → Hệ thống thực hiện liên kết ZCA với OA.

Bước 4: Liên kết thành công

Trang Quản lý liên kết tài khoản ZCA sẽ hiện thông tin ZCA đã liên kết bao gồm:

 • Tên tài khoản ZCA → Bấm vào sẽ mở trang quản lý tài khoản ZCA
 • Mã tài khoản ZCA
 • Tên Zalo người thực hiện thao tác liên kết OA và ZCA
 • Ngày thực hiện liên kết

Liên kết với tài khoản ZCA khác:

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu liên kết với tài khoản ZCA khác, nhấn vào ⚫⚫⚫ ở góc phải của ZCA đang liên kết, thực hiện Hủy liên kết với tài khoản này → Và thực hiện lại bước liên kết với tài khoản ZCA khác.

3. Xác thực domain vào App ID

Bạn truy cập vào trang quản lý ứng dụng App ID → chọn Xác thực domain → nhập app.ahamake.com vào phần Domain và bấm Xác thực

Thông báo xác thực thành công

4. Thêm Official Account Callback Url vào App ID

Bạn truy cập vào trang quản lý ứng dụng App ID → Official Account → Thiết lập chung

Bấm chọn Cập nhật để nhập URL

Nhập liên kết https://app.ahamake.com/redirect → Bấm Lưu

5. Kết nối Zalo ZNS vào AhaMake​

Với tích hợp Zalo ZNS bạn có thể gửi tin nhắn ZNS hàng loạt tới các khách hàng có số điện thoại thông qua mẫu template ZNS đã đăng ký trước.

Send SMS

Trên giao diện tạo Flow AhaMake bạn bấm vào dấu + và chọn Zalo

Chọn hành động là Send ZNS

Bấm + New Connection để tạo kết nối với ZNS

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → nhập Client IDClient Secret lấy từ App ID vào → Bấm Lưu

Client IDClient Secret bạn có thể tìm thấy trong phần Cài đặt

Nhập số điện thoại, chọn mẫu tin nhắn ZNS và điền tham số của tin nhắn vào phần Template Data

Mẫu: Tùy vào mẫu tin nhắn ZNS đã đăng ký của bạn mà nhập vào tham số tương ứng


{

"MaKH":"AHA0012",

"TenKH":"Nguyễn Văn A",

"appointment_start_time":"05/03/2024"

}

Bấm “Kiểm tra” để gửi thử và kết quả khách sẽ nhận được một tin nhắn trên Zalo như sau


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Send ZNS

· 3 phút để đọc

Với tích hợp Zoom trong AhaMake, bạn có thể tạo cuộc họp trực tuyến, tạo và xác nhận người dùng đăng ký trước vào một cuộc họp trong tài khoản Zoom của mình.

Để bắt đầu với ứng dụng Zoom, hãy tạo một tài khoản tại zoom.us/signup.

1. Tạo Ứng dụng để để lấy thông tin kết nối với AhaMake

Bạn có thể tạo ứng dụng của riêng mình và kết nối với AhaMake bằng cách sử dụng các giá trị Client ID & Client Secret từ ứng dụng.

Đi tới marketplace.zoom.us và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào DevelopBuild App → Bấm Create trong phần OAuth

Nhập tên ứng dụng của bạn, chọn User-managed app . Tắt tùy chọn xuất bản ứng dụng lên trên Zoom App Marketplace → Và bấm vào nút Create

Nhập liên kết sau vào phần Redirect URL for OAuth

https://app.ahamake.com/redirect

Bổ sung thêm hai liên kết sau vào phần OAuth Allow List

https://app.ahamake.com
https://ahamake.com

Chuyển qua tab Scopes → bấm + Add Scopes

Chọn hai Phạm viView your meetingsView and manage your meetingsDone

Quay trở lại tab App Credentials copy hai giá trị của Client ID & Client Secret và lưu lại.

2. Kết nối Zoom vào AhaMake

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới Trigger tìm kiếm và chọn ứng dụng Zoom

Chọn Action bất kỳ và bấm vào + New Connection

Nhập hai giá trị của Client ID & Client Secret vào sau đó bấm nút Lưu

Create Zoom Meeting

Để tạo một cuộc họp trên Zoom bạn chọn ActionCreate Zoom Meeting

Chọn kết nối vừa thiết lập và nhập các dữ liệu cần thiết để tạo một cuộc họp

Meeting's topicTiêu đề cuộc họp
Start TimeThời gian bắt đầu cuộc họp, sử dụng định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
Duration (in Minutes)Thời lượng diễn ra cuộc họp, tính bằng phút

Create Zoom Meeting Registrant

Để tạo liên kết và xác nhận người dùng đăng ký vào một cuộc họp. Bạn chọn ActionCreate Zoom Meeting Registrant

Chọn kết nối vừa thiết lập và nhập các dữ liệu cần thiết để tạo liên kết đăng ký tham gia.

First nameTên đăng ký
EmailĐịa chỉ email để nhận thông báo và liên kết tham gia
Last nameHọ và tên lót

Bấm “Test step” để kiểm tra các bước đã chạy hay chưa.


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Create Zoom Meeting

Create Zoom Meeting Registrant