Nhảy tới nội dung

Google Gemini

· 3 phút để đọc

1. Tổng quan

Google Gemini là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất và có khả năng tối ưu nhất từ Google. Nó được phát triển bởi Google DeepMind và cho phép tích hợp khả năng tạo văn bản và hình ảnh cùng lúc. Theo một bài viết trên AbstractionCode, Google Gemini hiện đang vượt trội hơn ChatGPT 4 về hiệu suất, khả năng lập luận và độ minh bạch về các biện pháp an toàn. Tùy thuộc vào nhu cầu và ưu tiên của bạn, bạn có thể chọn một trong hai mô hình này để sử dụng.

2. Kết nối Google Gemini

Truy cập https://makersuite.google.com/app/apikey đăng nhập bằng tài khoản google của bạn và bấm Create API key in new project để tạo API key

Đợi vài giây để hệ thống tự tạo API key xong bấm nút Copy để lưu lại

Quay lại AhaMake tạo App Google Gemini

Bấm vào khu vực Connection → chọn New Connection và nhập API key bạn đã tạo ở bước trên vào đây. Xong bấm Lưu lại là bạn đã kết nối thành công với Google Gemini

2. Các hành động với Google Gemini

Generate Content

Sử dụng để tạo nhiều loại nội dung khác nhau như email, bài đăng trên blog, kịch bản và bài thơ.

Chọn hành động là Generate Content

Chọn tài khoản Google Gemini đã kết nối

Nhập câu hỏi, bạn có thể hỏi Google Gemini bất kỳ điều gì?

Generate Content from Image

Bạn có thể gửi hình ảnh và yêu cầu diễn giải chúng. Hình ảnh là một URL

Chọn hành động là Generate Content from Image

Chọn tài khoản Google Gemini đã kết nối

Bấm test và kiểm tra kết quả

Chat Gemini

Sử dụng để trò chuyện với Google Gemini

Chọn hành động là Chat Gemini

Chọn tài khoản Google Gemini đã kết nối

Nhập câu hỏi, bạn có thể hỏi Google Gemini bất kỳ điều gì?

Bạn muốn Google Gemini nhớ những gì bạn đã hỏi? Chỉ cần điền vào “Memory Key” với bất kỳ chuỗi ký tự nào bạn chọn! (Sử dụng cùng một khóa trong hai bước khác nhau sẽ giúp chúng lưu cùng một bộ nhớ). Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, chỉ cần đổi Khóa mới. Nếu bạn muốn model không nhớ bất cứ điều gì, chỉ cần không nhập bất kỳ Khóa bộ nhớ nào (để trống trường này).


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Generate Content

Generate Content from Image

Chat Gemini