Nhảy tới nội dung

Tích hợp MailerLite

· 1 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat vào AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản MailerLite

Đăng nhập vào tài khoản MailerLite của bạn. Chọn menu Integrations, ở tab MailerLite API bạn chọn Use

Bấm Generate new token để tạo mã kết nối

Đặt tên cho kết nối và bấm Create token để tạo

Copy lại mã API token mới tạo

Quay lại AhaMake tạo App MailerLite và nhập token vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối được

Add or Update subscriber

Dùng để tạo hoặc cập nhật người đăng ký mới

Nhập email và tên người đăng ký

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy thông tin người đăng ký sẽ được đẩy lên MailerLite


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Add or Update subscriber