Nhảy tới nội dung

Hướng Dẫn Đặt Lịch Hẹn Từ ChatBot Lên Google Calendar Thông Qua AhaMake

· 3 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

2. Tạo kịch bản đặt lịch trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/b90f8a5ab6a1fad933d6877425db5cfcSnJjeYvSwl3224925

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản đặt lịch ở AhaChat.

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với Google Calendar để tạo lịch hẹn

3. Kết nối App Google Calendar để tạo lịch hẹn

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Google Calendar

Chọn hành động là Create Event

Bấm New Connection để tạo kết nối với Google Calendar

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → Connect

Tiếp tục bấm Continues để cấp quyền truy cập dịch vụ của Google → Save lại là bạn đã kết nối thành công

4. Đổi định dạng ngày bằng Date Helper

Vì định dạng ngày trên AhaChat là DD/MM/YYYY trong khi định dạng ngày của Google Calendar là YYYY-MM-DD. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng dụng thêm công cụ Date Helper để chuyển đổi lại định dạng ngày.

Nhấn vào dấu + giữa Webhook và Google Calendar tạo thêm Date Helper

Chọn hành động Format Date

Input Date sẽ lấy ngày từ webhook và chọn định dạng ngày tương ứng ngày nhập vào

Tiếp theo chọn định dạng ngày cần chuyển đổi sang ở ô To Time Format và múi giờ +07 cho 2 ô Time Zone

Kết quả bạn sẽ thấy định dạng ngày đã chuyển từ DD/MM/YYYY qua YYYY-MM-DD

5. Tạo lịch hẹn vào Google Calendar

Quay trở lại App Google Calendar và nhập thông tin vào để tạo lịch hẹn. Start date time of the event sẽ lấy ngày đã định dạng ở Date Helper nhập vào.

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy lịch hẹn đã được tạo thành công trên Google Calendar

Bạn có thể tạo thêm App Gmail để gửi thông báo đặt lịch thành công tới khách hàng