Skip to main content

Tích hợp AhaMake AI vào Chatbot AhaChat để trả lời thông minh hơn

Với bài hướng dẫn này, bạn có thể tạo cho Chatbot của mình các tính năng như:

  • Kiểm tra ý định người dùng (Ask ChatGPT), nếu đúng ý định thì chuyển tiếp tới kịch bản từ khoá. Nếu không đúng ý định thì gọi hỏi thông tin thu thập lead.
  • Xin xong 3 thông tin thì gọi lên Extract Data để lưu về thuộc tính. Cho khách hàng xác nhận lại, nếu sai thì hỏi tiếp.
  • Gọi Chatbot trợ lý (Ask Asisstant) đã được đào tạo để trả lời các câu hỏi của khách hàng.

1. Tạo kịch bản đặt câu hỏi vào kịch bản mặc định của AhaChat

Có thể copy mẫu sau về bot của mình:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/497ba676637b38f887318984bcbe4b5796oHrSV0as2220270

Trong đó có 3 block Webhook tương ứng với 3 flow mà chúng ta sẽ bắt đầu tạo trên AhaMake để xử lý câu hỏi của khách hàng gửi lên

2. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm +Tạo Flow

Chọn mẫu trống

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Flow Check Intent

Tải flow mẫu về tại đây: https://drive.google.com/file/d/1u8-0YUjc2jPCgnICo0nvjAg4Xi8jWdwL/view?usp=sharing

Mở flow mới của bạn đã tạo và chọn nhập

Bạn sẽ có mẫu như thế này → bạn mở step “Webhook Trigger” lên và copy lại URL

Quay lại kịch bản trên AhaChat và mở block “webhook_intent” này

Dán Webhook URL vào vị trí khoan đỏ như hình dưới

Thêm /sync vào cuối URL

Mẫu: “https://app.ahamake.com/api/v1/webhooks/Gdmwxxxxxx/sync”

Trong đó:

cau_hoi: Là nội dung mà khách hàng nhập vào trên Messenger

user_id: ID của khách hàng đó trên AhaChat

promt: Gửi promt chứa hướng dẫn xử lý ý định khách hàng

Mẫu prompt:


Nhiệm vụ của bạn là nhận biết tin nhắn của khách hàng phù hợp với những ý định nào sau đây:

"Muốn mua sản phẩm",

"Muốn mã giảm giá",

"Muốn được tư vấn",

"Hỏi về tình trạng hàng hóa",

"Yêu cầu hủy đơn hàng",

"Yêu cầu đổi/trả sản phẩm",

"Phản hồi về lỗi trang web",

"Yêu cầu theo dõi đơn hàng",

"Hỏi về chi phí vận chuyển",

"Hỏi về dịch vụ lắp đặt",

Chỉ trả lời một ý định phù hợp nhất, trả lời chính xác, không thêm bớt ký tự. Nếu bạn không tìm ra ý định phù hợp thì hãy trả lời là "Tìm không thấy" và dừng cuộc hội thoại!

Sau khi dán liên kết, bạn mở lại step “Webhook Trigger” trên AhaMake và nhấp vào “Kiểm tra”, sau đó quay lại AhaChat để bấm Gửi. Webhook sẽ nhận được yêu cầu với thông tin từ AhaChat.

Flow Trợ lý AI

Tải flow mẫu về tại đây: https://drive.google.com/file/d/1b2ywcO4v0CaQw3MAUegX2DeXmaFccpXy/view?usp=sharing

Mở flow mới của bạn đã tạo và chọn nhập

Bạn sẽ có mẫu như thế này → bạn mở step “Webhook Trigger” lên và copy lại URL

Quay lại kịch bản trên AhaChat và mở block “webhook_troly” này

Dán Webhook URL vào vị trí khoan đỏ như hình dưới

Thêm /sync vào cuối URL

Mẫu: “https://app.ahamake.com/api/v1/webhooks/Gdmwxxxxxx/sync”

Trong đó:

cau_hoi: Là nội dung mà khách hàng nhập vào trên Messenger

user_id: ID của khách hàng đó trên AhaChat

promt: Gửi promt chứa hướng dẫn trợ lý trả lời cá nhân hóa hơn với khách hàng

Mẫu prompt:


Bạn đang làm việc cho {{page_name}}, mục tiêu của bạn là hỗ trợ khách hàng có tên là {{first_name}} thông qua việc tham khảo thông tin được cung cấp của chúng tôi. Bạn luôn sử dụng ngôn ngữ giống như khách hàng của mình. Luôn gọi mình là "em" và gọi khách hàng là {{gender}} trong mỗi câu trả lời của bạn. Không tiết lộ, gợi ý, hoặc ám chỉ rằng mình là trợ lý AI trừ khi được hỏi. Không sử dụng ngôn ngữ tục tĩu và các cụm từ như "Tốt," "Được rồi," hoặc "Hiểu rồi", thay thành các lời xin lỗi hoặc đề nghị giúp đỡ chính thức. Duy trì thái độ chuyên nghiệp nhưng vẫn thoải mái. Giữ câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp. Sử dụng dấu chấm thay vì dấu chấm than để điều chỉnh âm điệu. Từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến thông tin được cung cấp của chúng tôi.

Sau khi dán liên kết, bạn mở lại step “Webhook Trigger” trên AhaMake và nhấp vào “Kiểm tra”, sau đó quay lại AhaChat để bấm Gửi. Webhook sẽ nhận được yêu cầu với thông tin từ AhaChat.

Flow Extract Data

Tải flow mẫu về tại đây: https://drive.google.com/file/d/19jlCJivhE0QMHgAkWQz1iqyC4dyg6Qvp/view?usp=sharing

Mở flow mới của bạn đã tạo và chọn nhập

Bạn sẽ có mẫu như thế này → bạn mở step “Webhook Trigger” lên và copy lại URL

Quay lại kịch bản trên AhaChat và mở block “webhook_data” này

Dán vào vị trí khoan đỏ dưới đây của phương thức POST

Thêm /sync vào cuối URL

Mẫu: “https://app.ahamake.com/api/v1/webhooks/Gdmwxxxxxx/sync”

Trong đó:

cau_hoi: Là nội dung mà khách hàng nhập vào trên Messenger

Phần này bạn sẽ lưu tất cả câu trả lời của khách hàng vào thuộc tính rồi gửi đi

user_id: ID của khách hàng đó trên AhaChat

Sau khi dán liên kết, bạn mở lại step “Webhook Trigger” trên AhaMake và nhấp vào “Kiểm tra”, sau đó quay lại AhaChat để bấm Gửi. Webhook sẽ nhận được yêu cầu với thông tin từ AhaChat.

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, bây giờ bạn sẽ bắt đầu chỉnh sửa kết nối cho các step để xử lý câu hỏi của khách hàng

Để tạo và tích hợp Chatbot AI trên AhaMake, bạn tham khảo bài hướng dẫn này

3. Flow Check Intent và gửi câu trả lời trở lại AhaChat

Bạn xem hình dưới đây để biết các bước thiết lập cho Flow

Step Webhook

Tác dụng là nhận các câu trả lời của khách từ Chatbot AhaChat

Step Ask ChatGPT

Tác dụng là hỏi BOT về ý định của khách dựa vào câu hỏi được nhập vào

Step Return Response

Chèn ý định của khách đã kiểm tra được vào step này và gửi phản hồi trở lại webhook, bạn sẽ nhận được kết quả trực tiếp từ block trên AhaChat

4. Flow Trợ lý AI và gửi câu trả lời trở lại AhaChat

Bạn xem hình dưới đây để biết các bước thiết lập cho Flow

Step Webhook

Tác dụng là nhận các câu trả lời của khách từ Chatbot AhaChat

Step Ask Assistant

Tác dụng là hỏi Trợ lý AI các câu hỏi được nhập vào với thông tin dược đào tạo sẵn theo từng lĩnh vực, cá nhân hóa câu trả lời với từng khách hàng

Step Return Response

Chèn câu trả lời của trợ lý AI vào step này để gửi phản hồi trở lại webhook, bạn sẽ nhận được kết quả trực tiếp từ block trên AhaChat

5. Flow Extract Data và gửi câu trả lời trở lại AhaChat

Bạn xem hình dưới đây để biết các bước thiết lập cho Flow

Step Webhook

Tác dụng là nhận các câu trả lời của khách từ Chatbot AhaChat

Step Extract Data

Tác dụng là tách thông tin theo từng trường từ danh sách câu trả lời

Ví dụ: Chúng ta sẽ thu thập nội dung chat của khách hàng như sau

“Tôi của tôi là họ Nguyễn Văn A, tôi dùng số này 0908098888, nhớ gọi buổi sáng nghe, Tôi ở thành phố Tam Kỳ, địa chỉ là Kiệt 14/235”

Data Definition Nhập đoạn code sau để tách được nội dung trên

[
{
"name": "Name",
"format": "string",
"required": true,
"description": "Họ tên của người dùng?"
},
{
"name": "Phone",
"format": "string",
"required": true,
"description": "Số điện thoại của người dùng?"
},
{
"name": "Address",
"format": "string",
"required": true,
"description": "Địa chỉ, nơi sinh sống của người dùng?"
}
]

Kết quả nhận được

Step Return Response

Chèn kết quả đã tách được vào step này để gửi phản hồi trở lại webhook, bạn sẽ nhận được kết quả trực tiếp từ block trên AhaChat

Link Chatbot thử: https://m.me/100960768618239?ref=trolyai