Điều khoản sử dụng AhaMake


Chào mừng bạn đến với AhaMake, cách dễ dàng nhất để xây dựng và triển khai chatbot. ("AhaMake" `được hiểu là "chúng tôi" trong văn bản này).

Để tạo chatbot với Ứng dụng và sử dụng các Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bạn phải đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật này. Nếu bạn phản đối bất cứ điều gì trong các Điều khoản hoặc Chính sách bảo mật này, bạn sẽ bị cấm sử dụng Dịch vụ.

Các điều khoản và chính sách bảo mật này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và được thông báo thông qua Dịch vụ; truy cập Dịch vụ nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản được sửa đổi.

1. Đủ điều kiện.

a. Phải trên 13 tuổi. Dịch vụ không dành cho những người dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ và bạn không thể truy cập bất kỳ tính năng nào cho phép bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc truyền đạt và chia sẻ thông tin với người dùng khác của Ứng dụng.

b. Vô hiệu hóa trường hợp bị cấm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Các điều khoản này đều vô hiệu hóa và việc sử dụng Dịch vụ không được phép khi việc sử dụng đó bị cấm.

2. Sử dụng Dịch vụ.

a. Sử dụng thương mại. Bạn được phép sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi (cũng như API của chúng tôi) trong thương mại như một phương tiện để bán lại hoặc xây dựng hàng hoá và dịch vụ mà bạn sử dụng hoặc đưa ra thương mại, ngoại trừ trường hợp sản phẩm của bạn được thiết kế tương tự hoặc thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Dịch vụ được cung cấp bởi AhaMake.

b. An toàn cá nhân. An ninh và an toàn của bạn là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Dịch vụ tự nhiên thúc đẩy chia sẻ thông tin cá nhân giữa Người dùng. Chúng tôi không và không thể đảm bảo rằng bạn có thể liên hệ trực tiếp với bất kỳ cá nhân nào khác mà bạn tiếp xúc qua Dịch vụ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ cá nhân nào đang quấy rối bạn hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích bất hợp pháp, chúng tôi khuyến khích bạn trước hết hãy thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật và sau đó liên hệ với chúng tôi tại [email protected] để chúng tôi có thể hành động thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng Dịch vụ thêm bởi bất kỳ cá nhân nào có thể truy cập chúng vì các mục đích không đúng.

c. Sử dụng thông tin được cung cấp bởi người dùng khác. Bạn đồng ý sử dụng bất kỳ thông tin nào (cá nhân hoặc bằng cách khác) do Người dùng cung cấp, hoặc bằng cách khác thông qua Dịch vụ, một cách hợp pháp và có trách nhiệm. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng thông tin về Người dùng vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý trước của Người sử dụng đó.

d. Quy tắc ứng xử. Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý với các quy tắc ứng xử sau đây:

i. Bạn sẽ không xuất bản, trưng bày hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu xúc phạm, lạm dụng, tục tĩu, đe doạ, quấy rối, kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc gây khó chịu hoặc bất hợp pháp.

ii. Bạn sẽ tôn trọng tất cả Người dùng với sự tôn trọng và được tôn trọng.

iii. Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ vi phạm nào của Người dùng đối với các Điều khoản này.

iv. Bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ Facebook của bạn và những người sử dụng khác có thể truy cập được - bao gồm bất kỳ số điện thoại, địa chỉ đường phố, tên họ, URL, địa chỉ email hoặc các thông tin liên lạc khác - sẽ tự chịu mọi rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin đó.

v. Bạn sẽ không mạo nhận bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

vi. Bạn sẽ không xem lén thông tin hoặc quấy rối Người dùng hoặc cá nhân khác truy cập Dịch vụ.

vii. Bạn sẽ không thể hiện hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố bạn thực hiện được chúng tôi chứng thực nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản cụ thể.

viii. Bạn sẽ không sử dụng quy trình thủ công hoặc tự động để truy xuất, lập chỉ mục, khai thác dữ liệu, hoặc bằng cách nào đó sao chép hoặc phá hoại cấu trúc điều hướng hoặc nội dung của Dịch vụ. Việc ngăn cấm này không bao gồm việc lập chỉ mục chuẩn bởi các công cụ tìm kiếm trên Internet.

ix. Bạn sẽ không xóa bất kỳ thông báo về quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác được hiển thị thông qua Dịch vụ.

x. Bạn sẽ không đăng, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu các quyền đó.

xi. Bạn sẽ không can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, các máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch vụ.

xii. Bạn sẽ không đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào chứa virut phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

xiii. Bạn sẽ không giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách nào khác thao túng các số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền qua Dịch vụ. xiv. Bạn sẽ không "ghi chép lại" hoặc "nhân bản" bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của chúng tôi.

xv. Bạn sẽ không trực tiếp sửa đổi, điều chỉnh, dịch, dịch ngược, giải mã hoặc bằng cách nào đó tháo gỡ bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên Dịch vụ hoặc giúp đỡ người khác làm như vậy.

e. Dịch vụ dựa trên địa điểm. Chúng tôi có thể cung cấp các tính năng dựa trên vị trí của Người dùng và có thể báo cáo về vị trí hiện tại của Người dùng. Việc sử dụng Dịch vụ Dựa trên Vị trí chỉ tùy theo quyết định của bạn. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ dựa trên Vị trí, bạn đồng ý thu thập và phổ biến thông tin vị trí của bạn thông qua Dịch vụ. Không có trường hợp nào chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về các yêu cầu bồi thường hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào từ nó, phát sinh từ quyết định thông báo của bạn để phổ biến thông tin vị trí của bạn cùng với thông tin tiểu sử của bạn thông qua Dịch vụ.

f. Tuân thủ luật áp dụng. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung nào bạn gửi, phải và sẽ phù hợp với bất kỳ và tất cả các luật và quy định áp dụng cho bạn và việc sử dụng Dịch vụ của bạn. g. Từ chối trách nhiệm về hành động của người dùng.

i. Không tin tưởng vào nội dung. Các ý kiến, phiếu bầu, lời khuyên, tuyên bố hoặc thông tin hoặc nội dung khác được cung cấp thông qua Dịch vụ là của tác giả và không nhất thiết phải dựa vào. Các tác giả như vậy hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung như vậy. Chúng tôi không: (i) đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu dụng của bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ hoặc (ii) thông qua, xác nhận hoặc chấp nhận trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào của bất kỳ bên nào xuất hiện trên Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự tin cậy của bạn vào thông tin hoặc nội dung khác được đăng tải thông qua Dịch vụ hoặc được chuyển đến hoặc bởi bất kỳ Người dùng nào.

3. Lệ phí sử dụng dịch vụ

AhaMake cung cấp Dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng cho mục đích cá nhân lẫn thương mãi mà không cần báo cáo cho chúng tôi.

4. Bảo lưu quyền.

a. Quyền Chấm dứt hoặc Từ chối Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng theo quyết định riêng của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do hoặc lý do gì, có thể từ chối hoặc chặn bất kỳ người dùng nào từ Dịch vụ và chấm dứt tài khoản của người dùng nếu người đó là Người dùng.

b. Quyền tiết lộ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin bạn cung cấp nếu được yêu cầu theo luật pháp theo yêu cầu của bên thứ ba hoặc nếu chúng tôi quyết định cho rằng việc tiết lộ là hợp lý để (1) tuân thủ pháp luật, yêu cầu hoặc lệnh của cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ quy trình pháp lý nào (cho dù luật pháp hiện hành có yêu cầu hay không); (2) bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc của bên thứ ba; hoặc (3) bảo vệ sức khoẻ hoặc an toàn của ai đó, chẳng hạn như khi có hại hoặc bạo lực đối với bất kỳ người nào (kể cả người dùng) đang bị đe dọa.

c. Quyền xem xét Nội dung; Không có Nhiệm vụ Giám sát. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ nào để kiểm tra trước, kiểm soát, giám sát hoặc chỉnh sửa nội dung do Người dùng đăng lên và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do người khác cung cấp. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, xem lại, chỉnh sửa và xóa bất kỳ nội dung, email, tin nhắn, hình ảnh, âm nhạc hoặc các nội dung khác mà theo quyết định của chúng tôi:

(i) vi phạm các Điều khoản này;

(ii) có thể xúc phạm, làm phiền, không an toàn, hoặc bất hợp pháp; hoặc (iii) có thể vi phạm bất kỳ quyền nào của Người dùng hoặc bên thứ ba khác.

d. Quyền Thay đổi Dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc dừng vĩnh viễn, toàn bộ hay một phần, bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn, bao gồm cả những thay đổi về cách sử dụng và các thủ tục truy cập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba đối với bất kỳ sự sửa đổi, thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động như vậy.

e. Quyền tiến hành nghiên cứu; Sự đồng ý. Bằng cách truy cập vào Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin từ bạn và trải nghiệm của bạn với Dịch vụ để tiến hành nghiên cứu về Dịch vụ và cải thiện sản phẩm và trải nghiệm người dùng trong đó. Tất cả việc thu thập và sử dụng thông tin như vậy sẽ phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Quyền sở hữu; Sử dụng Giấy phép.

a. Sở hữu. Chúng tôi và nhà cấp phép của chúng tôi sở hữu và duy trì tất cả các quyền sở hữu trong Dịch vụ. Dịch vụ có thể chứa tài liệu có bản quyền, thương hiệu và thông tin độc quyền khác của chúng tôi và bên cấp bản quyền ("Nội dung ứng dụng").
Ngoại trừ Nội dung Ứng dụng thuộc lĩnh vực công cộng hoặc cho phép đã được cung cấp, bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc bán bất kỳ Nội dung ứng dụng.

b. Sử dụng Giấy phép. Theo các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, có thể thu hồi được, không độc quyền, được thanh toán đầy đủ để truy cập Nội dung Ứng dụng vì mục đích duy nhất và hạn chế nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

c. Nội dung của Người dùng. Trong suốt Dịch vụ và đặc biệt trong "Cửa hàng Bot", có thể gặp phải nội dung được cung cấp bởi những người dùng khác của Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào do bạn tạo nếu không có sự cho phép rõ ràng của bạn. Nếu bạn chọn gửi nội dung cho Cửa hàng Bot, bạn cho phép chúng tôi phân phối và nhân bản nội dung trong cấu trúc bot của bạn.

Bạn đại diện, đảm bảo và đồng ý rằng bạn sẽ không đóng góp Nội dung Người dùng nào:

  • vi phạm hoặc gây trở ngại cho bất kỳ bản quyền hoặc nhãn hiệu của bên khác;
  • tiết lộ bất kỳ bí mật thương mại, trừ khi bạn sở hữu bí mật thương mại hoặc có sự cho phép của chủ sở hữu để tiết lộ nó;
  • vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác;
  • là phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, ngược đãi, khiếm nhã, đe dọa, quấy rối, gây hận thù, xúc phạm hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • có thể chứa vi-rút, trojan hoặc các chương trình lập trình máy tính khác hoặc công cụ có ý định gây tổn hại, gây phương hại đến, lén lút đánh chặn hoặc tước đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào; hoặc là
  • vi phạm bất kỳ nguyên tắc nội dung Facebook nào.

6. Chấm dứt.

a. Bởi người dùng. Bạn có thể chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, bằng cách ngừng sử dụng Ứng dụng hoặc thông qua các tính năng của Facebook.

b. Bởi chúng tôi. Chúng tôi, theo ý riêng của chúng tôi, có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp cho bạn thông báo trước khi chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn. Chúng tôi không bắt buộc, và có thể bị cấm, tiết lộ lý do chấm dứt tài khoản của bạn.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm/Hạn chế.

a. Chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt với hoặc được ủy thác trách nhiệm với bạn. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến:

i. Người dùng có quyền truy cập Dịch vụ;

ii. Nội dung Ứng dụng bạn truy cập qua Dịch vụ;

iii. Những gì tác động Nội dung Ứng dụng có thể có đối với bạn hoặc bạn bè của bạn;

iv. Cách bạn hoặc người khác có thể giải thích hoặc sử dụng Nội dung Ứng dụng; hoặc là

v. Hành động của bạn hoặc những người khác có thể thực hiện như là kết quả của việc đã tiếp xúc với Nội dung Ứng dụng.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung không chính xác hoặc không chính xác nào được đăng qua Dịch vụ, dù gây ra bởi Người dùng hay bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào liên quan đến hoặc sử dụng trong Dịch vụ.

c. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh, nhà quảng cáo, hoặc các đối tác phân phối của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm thương tích cá nhân hoặc tử vong, kết quả từ việc sử dụng Dịch vụ, bất kỳ nội dung nào được đăng trên Dịch vụ hoặc được truyền đến Người dùng; bất kỳ tương tác nào giữa người dùng, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến.

8. Liên kết của bên thứ ba.

Bạn có thể được cung cấp liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên khác thông qua Dịch vụ. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát các trang web và tài nguyên như vậy, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của bên ngoài trang web hoặc tài nguyên và không xác nhận, không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng, hoặc dựa trên bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy.

9. Thẩm quyền và Lựa chọn Luật.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Dịch vụ, bằng cách sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý rõ ràng rằng bất kỳ tranh chấp nào sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp, không phụ thuộc vào các điều khoản xung đột của luật pháp để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

10. Bồi thường bởi Bạn.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, công ty con, các chi nhánh, cán bộ, nhân viên và các đối tác khác của chúng tôi (bao gồm cả Facebook) và người lao động, vô hại từ bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoặc theo yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này và/hoặc phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn nêu trên.

11. Tổng hợp.

a. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này chứa toàn bộ thoả thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Dịch vụ.

b. Tính khả thi. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở mọi khía cạnh, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để các Điều khoản này có hiệu lực.

c. Sự tồn tại. Ngay cả sau khi bạn chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của mình, hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn chấm dứt thì các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Tất cả các điều khoản do bản chất của chúng có thể có hiệu lực sau khi chấm dứt các Điều khoản này sẽ được coi là vẫn còn hiệu lực.

d. Từ bỏ. Việc chúng tôi không thi hành bất kỳ phần nào của các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi để thi hành sau đó hoặc bất kỳ phần nào khác của Điều khoản này. Từ bỏ sự tuân thủ trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào không có nghĩa là chúng tôi sẽ làm như vậy trong tương lai. Để bất kỳ sự khước từ tuân thủ các Điều khoản này là bắt buộc, chúng tôi phải cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về việc từ bỏ đó, được cung cấp bởi một trong những đại diện được ủy quyền của chúng tôi.

e. Tiêu đề. Phần và tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản này.

f. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, sẽ không có người thụ hưởng bên thứ ba.

g. Mối quan hệ giữa các Bên. Bạn và chúng tôi là các tổ chức/cá nhân độc lập và không có quan hệ đại lý, liên danh, người sử dụng lao động hoặc mối quan hệ nhượng quyền được tạo ra bởi các Điều khoản này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản này.