Nhảy tới nội dung

Chatbots

Phiên bản hiện tại của Chatbot AhaMake cho phép bạn:

  • Tạo một bot trên model GPT 3.5 Turbo của OpenAI.
  • Hướng dẫn cho nó sẽ trả lời như thế nào (chỉ định nhiệm vụ).
  • Tải lên các tệp PDF làm nguồn dữ liệu để đào tạo Chatbot phản hồi theo những thông tin bạn mong muốn.
  • Chia sẻ liên kết giao diện trò chuyện Chatbot của bạn với nhóm hoặc bạn bè.
  • Đặt Chatbot này trong flow tự động hóa của bạn của bạn thay vì sử dụng ứng dụng OpenAI.

1. Tạo Chatbot mới

Truy cập trang Chatbots trong bảng điều khiển AhaMake, nhấp vào nút New Chatbot để bắt đầu xây dựng bot.

2. Xây dựng và đào tạo Chatbot của bạn

Build your bot

  1. Đặt tên bot đại diện cho thương hiệu của bạn

  2. Bật Pubblic Access nếu muốn chia sẻ liên kết của Chatbot công khai cho mọi người mà không cần phải đăng nhập vào AhaMake

Train your bot

  1. Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối, nếu chưa kết nối bạn có thể tham khảo tài liệu này.
  2. Bot Attitude: Chỉ thị cho bot của bạn sẽ tương tác như thế nào

Mẫu: Act like website assistant, AhaBot. Only reply me in Vietnamese

  1. Bấm + New Source để thêm file đào tạo

3. Trò chuyện với bot của bạn

Khi bạn đã hoàn tất việc xây dựng và đào tạo bot của mình, hãy nhấp vào Chat with bot để tương tác và xem nó phản hồi như thế nào.

Tôi hỏi “AhaMake là gì?” (Tôi tải xuống trang website của AhaMake dưới dạng tài liệu PDF và up nó lên bot để đào tạo). Bot đã trả lời chính xác những gì chứa trong file PDF.

Nếu bật Pubblic Access (chế độ công khai), bạn có thể chia sẻ liên kết với nhóm của mình và họ không cần phải đăng nhập trò chuyện với bot.

4. Tạo Chatbot trong quy trình tự động hóa của bạn

Bạn có thể đào tạo bot của riêng mình và sử dụng nó trong các flow.

Ví dụ: Bạn có thể tạo một bot theo phong cách của riêng mình và được đào tạo về dữ liệu, để bot tạo bài viết và đăng chúng lên trang website của bạn mỗi ngày.